Rätt till information. Varför är det krig i Ukraina? Kommer kriget till Sverige? Oroligheterna i Ukraina kan väcka både oro och frågor hos brukare med funktionshinder i Göteborgs Stad. Information som är lätt att ta till sig finns på bloggen Snakket går och gör att personalen kan ge dem rätt stöd.  

Camilla Nilsson, metodutvecklare på förvaltningen för funktionsstöd.

Det är tre veckor sedan Ryssland invaderade Ukraina. I Göteborgs Stad finns bloggen Snakket går i funktionsstöd sedan 2018. Där finns nu en temasida som handlar om situationen i Ukraina.

– Vi ger stöd till personer med olika behov och kommunikationssätt. För att kunna möta dem behöver vi kommunicera på flera sätt, säger Camilla Nilsson, metodutvecklare på förvaltningen för funktionsstöd.

Ska förstå vad som händer

 Informationen på bloggen är bland annat med bildstöd från DART, med tecken från Specialpedagogiska skolmyndigheten och med lättläst text från bland annat FUB.

– Själva grundtanken är att vi ska skapa trygghet och begriplighet i en orolig tid, så att man kan förstå vad som händer. Vi blir alla överösta med nyheter och skrämmande bilder, både det som är sant och det som inte är sant.

Finns en viss oro

 Snakket går i funktionsstöd är en blogg som ska fungera som en digital arbetsbok och kunskapsportal för medarbetare som arbetar med brukare i staden. En blogg för att skapa goda förutsättningar att ge det stöd som Göteborgs Stad ska ge utifrån LSS, men också för att öka kvaliteten i stadens verksamheter.

– Det ser väldigt olika ut, men det finns en viss oro bland brukarna. Både för nära och kära i Ukraina eller för att kriget ska komma till Sverige. Det har kommit frågor från både brukare, närstående och legala företrädare vilket stöd man får av personalen.

På lika villkor

Även där ser det olika ut beroende på brukarens behov. Utöver att personalen använder bildstöd och lättläst text så har brukare och personal tittat på nyheter tillsammans. Det kan också handla om att personalen söker upp brukarna för att prata, svara på frågor och lindra oron. På vissa bostäder med särskild service har man pratat om det på husmöte om många haft frågor och tankar.

– Alla har rätt att söka och ta emot information och kommunicera på lika villkor.

Förutom bloggen Snakket går från funktionsstöd Sydväst finns det också webbplatser som riktar sig till brukarna. Det är VIP tillsammans och Alla vill älska. Alla länkar finns här nedanför. Där finns även en länk med tips från Röda korset om hur du kan minska din oro.