“Är lite mer på tå”. Göteborgs Stad ska så långt det är möjligt upprätthålla den kommunala servicen även i krig, men också stötta Försvarsmakten med el, vatten och mat. “Vi är lite mer på tå nu säkerhetsmässigt, det är ett annat läge än det var för en månad sedan med anledning av Rysslands invasion av Ukraina”, säger Filip Lundgren, säkerhetschef i Göteborgs Stad.

Totalförsvaret består av det militära försvaret och det civila försvaret, det vill säga hela det övriga samhället. I händelse av krig kommer Göteborgs Stad att fortsätta att ta ansvar för den verksamhet som staden har i fredstid.

– Men vi kommer att behöva prioritera hårt. Vår förskola ska vara igång så att de som behöver arbeta kan gå till jobbet, barn ska få gå i skolan så länge det är möjligt och äldreomsorgen måste också fungera, säger han som exempel.

Angrepp kan inte uteslutas

Göteborgs Stad kommer även att stötta Försvarsmakten om det blir krig. Militären kommer att behöva vatten, el och mat. Det är dock inte aktuellt i dagsläget.

– Enligt Försvarsmakten kan angrepp mot Sverige inte uteslutas. Så var det redan innan Ukrainakriget, men det är ändå ett sämre säkerhetsläge runt om oss. Vi kan inte utesluta sabotage eller it-attacker mot våra verksamheter, säger Filip Lundgren.

Tar fram krigsorganisation

Göteborgs Stad håller på att ta fram en övergripande krigsorganisation för att klara samhällsviktig verksamhet som förskola, skola, äldreomsorg, sophämtning, el- och vattenförsörjning (läs mer i Vårt Göteborgs l tidigare artikel här nedan). Arbetet görs dels övergripande för Göteborgs Stad och dels inom bolag och förvaltningar.

– Arbetet pågår för fullt med att ta fram beredskapsplaner och det har naturligtvis blivit än mer aktuellt nu och intensifierats med anledning av kriget i Ukraina. En första version ska vara klar senast vid årsskiftet, säger Margareta Romare, planeringsledare på säkerhet och beredskap på stadsledningskontoret.

Behöver hjälpas åt

De bolag och förvaltningar som har samhällsviktig verksamhet i liten skala eller inte alls ska fundera på hur de kan stötta de samhällsviktiga uppdragen. Nästa steg för alla förvaltningar och bolag är att besluta vilka anställda som ska få en krigsplacering. Men även den personal i Göteborgs Stad som inte krigsplaceras har fortsatt en skyldighet att gå till jobbet som vanligt i händelse av krigsfara eller krig.

Vad kan göteborgarna tänka på?

– Att ha hemberedskap så att man klarar sig en vecka på egen hand med till exempel vatten, mat och värme för samhället har inte resurser att stötta alla. Har man hemtjänst eller äldreomsorg så fortsätter stadens ansvar. Det är också bra att tänka på att hjälpa varandra i grannskapet eller trappuppgången, säger Margareta Romare.