Fem råd som fungerar. Ta oron på allvar, öppna för samtal, men låt dagarna fortsätta som vanligt. Det är några råd från Elevhälsan till pedagoger i Göteborgs Stads grundskolor, som möter oroliga elever med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Kriget i Ukraina påverkar såväl stora som små. Skolan möter elever en stor del av dagen och också den oro och funderingar många har.

– Tillvägagångssättet är egentligen detsamma för alla sådana här tillfällen och kriser, som sker under en lärares yrkesliv. Eleverna behöver trygghet – någon de kan lita på och som bryr sig. Elevens oro behöver tas på allvar och det är viktigt att avsätta tid för att lyssna och samtala, säger Staffan Lennmalm, elevhälsochef för utbildningsområde sydväst.

Dagarna ska fortsätta som vanligt

På grund av det pågående kriget delar Elevhälsan i Göteborgs Stad med sig av fem handfasta råd till pedagoger. Det handlar om att kunna möta elever som redan går i stadens skolor på ett bra sätt, men även de nya elever som förväntas komma till Göteborg från Ukraina.

– Vi försöker att förbereda oss på det bästa sätt vi kan. Och de här fem råden vet vi fungerar.

Förutom att ta oron på allvar och att vara en trygg famn, är det viktigt att som pedagog vara lugn och inte låta sin egen oro lysa igenom. Men det är också viktigt att dagarna fortsätter som vanligt.

– Vi sysslar med utbildning, och det ska vi göra även nu.

Elevhälsan kan stötta

Det femte rådet handlar om att lärare ska vända sig till elevhälsan om den är särskilt orolig för en elevs mående.

– Psykologer och kuratorer, som finns inom elevhälsan, är ännu duktigare på att prata känslor med barn och kan även stötta pedagogerna. Om det handlar om barn som kommit från kriget och är traumatiserade kan det dock vara vårdens insatser som behövs, säger Staffan Lennmalm.