1 182 skyddsbehövande kan komma. Sedan 1 juli är det kommunernas ansvar att ordna boende för skyddsbehövande från Ukraina som anvisas till dem. Från 1 augusti räknar Göteborgs Stad med att ha 450 boendeplatser klara. Det handlar om kollektiva boenden, lägenheter och boendeplatser hos privatpersoner via verksamheten Hjärterum.

Anna Hedenström, socialförvaltningen sydväst.

Göteborgs Stad ska enligt Migrationsverkets fördelningsmodell vara beredd att ta emot 1 182 personer som kommer enligt massflyktsdirektivet under resten av 2022. Det är Socialförvaltningen Sydväst som har uppdraget att samordna anordningen av boenden till dem som anvisas till Göteborg.

– De första anvisningarna, efter att lagen trädde i kraft, fick vi 1 juli. 1 augusti kommer dessa personer till Göteborg från Migrationsverket, säger Anna Hedenström, avdelningschef för uppdraget.

Göteborg unikt i Sverige

Socialförvaltningen Sydväst har tidigare ansvarat för två tillfälliga boenden på uppdrag åt Migrationsverket. Migrationsverket avvecklar alla tillfälliga boenden 1 augusti och då kommer de båda boendena ställas om till anvisningsboende. Det handlar om 270 platser totalt.

En stor del av mottagandet i Göteborg sker genom samarbete med den ideella sektorn i så kallade IOP, idéburet offentligt partnerskap. Tillsammans med Bräcke diakoni, Reningsborg, Räddningsmissionen, Skyddsvärnet och Göteborgs stadsmission har staden hittills tagit fram 500 platser runt om i staden.

Samarbetet med Räddningsmissionens verksamhet Hjärterum är ett sätt att kunna erbjuda boende hos privatpersoner. Genom Hjärterum kan privatpersoner hyra ut allt från ett rum till ett fritidshus eller källare i andrahand. Räddningsmissionen kontrollerar att boendet uppfyller lagkrav och matchar sedan med flyktingar som behöver bostad.

– Den här lösningen – att på detta sätt ha en överenskommelse med en idéburen organisation – är vi unika med i Sverige. Vi tror mycket på lösningen. När kriget startade var det många som hörde av sig till kommunen för att erbjuda boende i sitt hem, men vi hade inte en organisation eller resurser för att omhänderta det då. Nu är vi glada att vi fått till det.

Knepigt att planera

Göteborg Stad räknar med att få fram drygt 100 platser via Hjärterum. Men Anna Hedenström hoppas att fler göteborgare än så öppnar sina hem och hänvisar alla privatpersoner som vill hyra ut till Hjärterums hemsida.

Anna Hedenström beskriver planeringsförutsättningarna som ganska knepiga eftersom Göteborgs Stad inte vet hur många som ska komma under året – eller när.

– Men vi har en bra beredskap. Vi har inventerat lokaler och kan öppna fler platser med kort varsel, både större kollektiva boenden och mindre boenden. Vi har också en bra dialog med de idéburna så vi gör detta tillsammans., säger hon.

Befolkningsstorlek en parameter

Det som avgör hur många skyddsbehövande från Ukraina varje kommun ska ta emot är kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn, samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen, inklusive personer med tillfälligt skydd.