Christina Eide.

Göteborgs Stad i förstärkt samordning. I Göteborg Stad pågår ett arbete med att förbereda sig inför ett eventuellt flyktingmottagande och andra eventuella konsekvenser av Rysslands invasion av Ukraina.

− Göteborgs Stad har organiserat sig för att öka förmågan till samordning och samverkan med berörda förvaltningar och bolag och även andra myndigheter och organisationer. Vi har förstärkt omvärldsbevakningen och följer utvecklingen noga, säger Christina Eide, direktör med ansvar för bland annat säkerhet och beredskap och trygghetsfrågor på stadsledningskontoret.

Vad gör Göteborgs Stad mer konkret?

− Vi identifierar risker och hur de påverkar stadens verksamheter. Eventuella risker vi har identifierat i dagsläget är informationspåverkan, cyberattacker, ekonomi, finans och försörjningskedjor, säger Christina Eide.

– Och vi följer frågan när det gäller ett eventuellt flyktingmottagande, vilket är ett nationellt beslut. Varje kris är unik. Göteborgs Stad har lång erfarenhet från olika sorters krishantering, både från pandemin och flyktingkrisen 2015.

Vilket råd har du till den som känner oro i situationen?

− Vi vet att oron har ökat och på stadens webbplats goteborg.se och stadens Facebooksida finns bra och viktiga länkar dit man kan vända sig för att få fakta och råd kring hur man kan hantera oro.

Om jag som medborgare vill göra något för att hjälpa till − vart kan jag vända mig då?

− Det finns många hjälporganisationer både på internationell, nationell och lokal nivå dit man kan vända sig.

Finns några andra råd?

− Att vara källkritisk och vara uppmärksam och skaffa kunskap om hur informationspåverkan kan ske. Viktiga länkar finns på Göteborgs Stads webbplats goteborg.se.