Inom kort kommer universitetsbiblioteket att ha 10.000 titlar e-böcker. Det finns inget bibliotek i åtminstone Norden som har så många digitala böcker som går att nå via Internet.

– Vi har blivit det bibliotek i Sverige som har störst erfarenhet av e-böcker, och vi satsar vidare på denna utveckling, säger Mats Cavallin, chef för Digitala biblioteket vid Universitetsbiblioteket.

Idag har universitetsbiblioteket 700 titlar med e-böcker. Ett avtal med det amerikanska företaget Ebrary innebär 6.000 nya titlar och efter hand ytterligare omkring 4000. Det är i första hand facklitteratur inom de flesta vetenskapsgrenar, men det finns också en del skönlitteratur.

Böckerna nås via Internet, men det är endast datorer inom universitetet som kan komma åt e-böckerna. Men vem som helst kan gå till universitetsbiblioteket och lösa böckerna vid bibliotekets datorer. E-böckerna går också att skriva ut på vanligt papper.

Mer lästa än vanliga böcker

– De e-böcker som vi har haft hittills har varit mycket mer lästa än vanliga tryckta böcker, säger, Mats Cavallin

Men hur det blir när biblioteket mer än tiofaldigar antalet e-böcker vet inte Mats Cavallin.