Fokus på lärmiljöer. På Norra Hisingen utvecklingsmässa träffas 1000 pedagoger i skola, förskola och fritidshem och delar erfarenheter och kunskap. I år är temat lärmiljöer – såväl fysiska som sociala och digitala.

– Vi vill skapa pedagogiska lärande miljöer för våra barn, pedagoger och elever i förskolan och skolan. De fysiska miljöerna ska ge inspiration och väcka nyfikenhet. Det kan handla om utsmyckning och estetik, men också sociala faktorer, barn och elever ska känna sig trygga och få vara som de vill vara, säger Pia Börjesson, verksamhetsutvecklare IKT sektor utbildning i SDF Norra Hisingen.

– De ska också kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande. Digitala lärmiljöer, som att lära eleverna använda nätets resurser på ett säkert sätt men också att använda det digitala möjligheterna att skapa nya lärmiljöer som vi inte kunde innan

Pedagoger lär av pedagoger
På utvecklingsmässan, som pågår under torsdagen och fredagen på Brunnsboskolan, deltar över 1000 pedagoger från stadsdelen. Under torsdagen grundskolelärarna, och på fredagen pedagoger från förskola, förskoleklass och fritidshem.

– Vi vill synliggöra allt arbete som görs dagligen i våra verksamheter och ge möjlighet till kollegialt lärande. Mässan bygger på att pedagoger berättar för pedagoger, och ger dem utrymme att diskutera och lära av varandra. Utvärderingarna från våra två tidigare mässor visar att detta uppskattas av våra pedagoger, säger Pia Börjesson.

”Försöker samla så mycket som möjligt”
Förutom pedagogernas egna seminarier och utställningar deltar också ett antal externa föreläsare på mässan. Bland andra arkitekten Anna Törnquist, som föreläser om samspelet mellan fysisk miljö och pedagogisk verksamhetsutveckling och Ulrika Bodén, doktorand vid Linköpings Universitet, som berättar om hur man kan använda visuell storytelling i undervisningen.

På plats finns också Norra Hisingens återvinningscenter Returen, där man kan få inspiration att använda analogt och digitalt material för att skapa pedagogiska lärmiljöer. Här finns också personal från Intraservice och skolbibliotekscentralen.

– Vi försöker samla så mycket som möjligt under mässdagarna som kan inspirera våra lärare, säger Pia Börjesson.

Hoppas på fortsättning
Årets utvecklingsmässa är den tredje som Norra Hisingen anordnar. I och med att skola och förskola till hösten lämnar stadsdelsförvaltningarna och hamnar i två stadsövergripande förvaltningar är framtiden i nuläget lite oviss, enligt Pia Börjesson. Men hon hoppas att mässan, och det systematiska kvalitetsarbete som den är en del av, kommer att leva vidare.

– Vi hoppas så klart få fortsätta arbetet och bevara det in i den nya organisationen. Det gäller att vi håller fast vid det vi gör som är bra i ett systematiskt kvalitetsarbete.