Chans till vidareutbildning inom fordonsindustrin. När permitteringarna inom fordonsindustrin blev ett faktum erbjöds 1000 anställda och konsulter möjlighet att använda tiden till kompetenshöjning. Intresset var stort och lagom till att Volvo Cars häver vissa permitteringar är de första kursdeltagarna klara och kan återgå till arbetet med nyförskaffade kunskaper inom mjukvarehantering.  

Per-Anders Johansson.

Göteborgs Stad har i flera år haft samtal med fordonsindustrin om kompetenshöjande åtgärder för att möta branschen utvecklingen. I samband med covid-19-pandemins utbrott och permitteringarna i dess fotspår uppstod ett tillfälle att testa om det fanns ett intresse för vidareutbildning inom mjukvaruhantering.

− Vi började med att erbjuda 30 platser och på mindre än två timmar fick vi 528 ansökningar. I stället för att snickra på en veranda var det tydligt att många ville ta tillfället i akt och vidareutbilda sig under permitteringen, säger Anders Johansson, planeringsledare på Arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Mer programmering

Fordonsindustrins övergång till elfordon kräver kunskaper inom mjukvaruhantering. Genom att ge permitterade en möjlighet att öka sin kompetens inom programspråket Python och på så sätt att stärka sin position på arbetsmarknaden är förhoppningen att utbildningen ska minska risken för eventuella varsel.

− I framtiden måste du kunna programmeringsspråk för att kunna kommunicera med bilar och annan teknik, säger Anders Johansson.

Det var tack vare ett nära samarbete mellan staden och fordonsindustrin, samt stöd från Västra Götalandsregionen, som man kunde vara snabbfotad och utnyttja tillfället till en utbildningssatsning när permitteringarna kom.

− Vi hade redan en dialog kring mjukvaruhantering, användarvänlighet och nätverkslösningar och andra områden där det krävs kompetenshöjande åtgärder. Ett riktigt bra lagarbete av alla parter gjorde att det i princip bara att trycka på knappen och sätta igång i mars.

Minskad arbetstrygghet

Utbildningarna startade i början av maj och den sista kullen väntas bli klara i september.

Att så många nappat på möjligheten att vidareutbilda sig tror Anders Johansson beror på en större medvetenhet om utfasning av fossila bränslen till el, men också att coronapandemin förändrat arbetsmarknaden.

− När tillvaron vänds upp och ned och du blir permitterad skapas oro, då vill du göra vad du kan för att bli bättre rustad inför framtiden, säger han.