Anmäl till Skolprogrammet från 19 februari. 2000 kvadratmeter experimentverkstad och 1200 aktiviteter under tolv dagar. Nu är det dags att anmäla sig till Vetenskapsfestivalens skolprogram. Förra året besökte 20 000 elever och lärare skolprogrammet som kallas ”Sveriges största forskarskola”.

Temat för årets Vetenskapsfestival är ”Den svindlande tanken” och handlar om alla aspekter av intelligens och tänkande. Vad händer när vi tänker, vilka kan tänka, vad gör tänkandet med vår identitet och hur blir det när tänkandet går över till robotar och maskiner? Detta och mycket, mycket mer om vetenskapliga frågor finns på Vetenskapsfestivalen 1–12 april.

Som vanligt finns också ett skolprogram som i år har över 1200 aktiviteter runt om på olika platser i Göteborg. De flesta skolämnen finns representerade i programmet och målet är att barn och unga genom workshops, övningar, laborationer, visningar och förställningar ska få en inblick i vetenskapens värd. Innehållet skapas tillsammans med experter från akademi, näringsliv och myndigheter.

– Förra året besökte 20 000 elever och lärare skolprogrammet som vi kallar ”Sveriges största forskarskola”. Här får skolorna en möjlighet att komplettera den vanliga undervisningen i skolan med inspirerande och annorlunda pedagogiska aktiviteter, säger Madeleine Koncilja, ansvarig för Vetenskapsfestivalens skolprogram.

Experimentverkstad
I Frihamnen har en 2000 kvadratmeter stor lokal byggts om till experimentverkstad för just detta ändamål. Här kan barnen till exempel prova på att programmera, bygga ett eget vindkraftverk och utföra kemiexperiment.

– Det ska vara spännande och roligt och mycket ”hands on”, att barnen ska få testa själva och se vad som händer när de gör ett experiment. Genom dessa aha-upplevelser vill vi att barnen ska få upp ögonen för vetenskapen och kanske själva vilja utbilda sig i framtiden, säger Madeleine Koncilja.

I Experimentverkstaden finns gott om personal och en värd vid varje station. Innan besöket får pedagogen en handledning med praktisk information om de olika stationerna samt saker att arbeta med både före och efter besöket.

Skolprogrammet överlag riktar sig till elever från förskoleklass till årskurs nio, medan Experimentverkstaden specifikt vänder sig till barn upp till och med femte klass. Experimentverkstaden i Frihamnen är dessutom öppen för barnfamiljer och allmänheten under helgen den 6–7 april med fri entré.

Fortbildning för lärare
Även lärarna ska få sitt och har möjlighet att i anslutning till Vetenskapsfestivalen få fortbildning. Årets lärarkonferens sker den 9 april och har temat ”Digitalisering i skolan – riktigt och viktigt på nätet”. Fokus ligger på källkritik och internetkompetens och målet är att ge insikt och inspiration för att jobba vidare med de här frågorna tillsammans med eleverna.

– Tidigare har digitalisering i skolan handlat mycket om olika aspekter av programmering. Nu är det källkritik och frågor om hur vi beter oss på nätet som lyfts. Hur vi kan hjälpa eleverna att skilja på rätt och fel på nätet och bli kompetenta digitala medborgare, säger Madeleine Koncilja.

Vetenskapsfestivalen äger rum 1–12 april, och skolprogrammet vänder sig till alla för- och grundskolor. Anmälan till skolprogrammet kan göras 19 februari–8 mars.

Vetenskapsfestivalens öppna program för allmänheten pågår 2–7 april. Öppet för alla och helt gratis.