Satsning har gett effekt. Från och med denna termin har nio förskolor i Tynnered i genomsnitt 15 barn per grupp. ”Vi börjar i det här området och sedan hoppas vi kunna utöka till hela stadsdelen” säger Ann Strömbäck, förskolechef.

I budgeten för 2014 sattes ett mål för hela Göteborgs Stad att minska barngrupperna och öka personaltätheten i förskolan. En av de stadsdelar som jobbat med detta är Västra Göteborg.

Nu har man lyckats sänka antalet barn per grupp i Tynnered. 2013 gick i genomsnitt 17,4 barn i varje grupp med tre pedagoger, nu är motsvarande siffra 15.

”Ska få större chanser i livet”
– Det gör att barnen kan få en lugnare tillvaro. Personalen hinner se varje barn på ett annat sätt och möta barnen där de befinner sig, säger Ann Strömbäck.

När ledningen för förskolorna i Västra Göteborg fick besked om att det fanns utrymme i budgeten för 2014 för att minska barngrupperna valde de att börja satsa där de såg att behovet var som störst.

– Tynnered är ett socioekonomiskt svagare område, där barnen tidigare haft svårt att nå målen i skolan. Vi gör detta för att kunna möta barnens behov, både språkligt och på andra sätt, så att de ska få större chanser i livet, säger Ann Strömbäck.

Fokus på yngre barn
Inför hösten gjorde områdesledningen en analys av varje förskola för att bedöma behoven.

– Vi har i första hand satsat på de yngre barnen och på avdelningar med barn i behov av särskilt stöd, säger Ann Strömbäck.

Idag har grupperna i de lägre åldrarna 11-12 barn på tre pedagoger, medan grupperna med äldre barn ligger runt 20 barn på tre pedagoger.

Budgeten för 2015 är ännu inte färdig men Eva-Lill Thorsson, områdeschef, hoppas att det kommer finnas utrymme för att fortsätta arbetet mot mindre barngrupper.

– Vi vill gärna behålla detta och utveckla det även för andra förskolor i området, men det är en ekonomisk fråga.