Ansökan är bindande. Den 15 till 30 oktober kan vårdnadshavare som av olika anledningar vill att deras barn ska byta skola till vårterminen skicka in sin ansökan. I skolbytet är det grundskoleförvaltningens nuvarande regler för skolplacering som gäller och alla ansökningar är bindande.

Att ansökningarna är bindande innebär att vårdnadshavare inte kan tacka nej till den nya skolplatsen om de får igenom ett skolbyte. Det är därför viktigt att vårdnadshavare bara önskar skolor de verkligen vill byta till.

Går inte att ändra i efterhand

Om en elev får en plats på någon av de skolenheter vårdnadshavarna har önskat så är det den skolplaceringen som gäller från och med vårterminen 2021. Det innebär att platsen på den skolan eleven önskar byta ifrån kan gå till en annan elev. Önskemålen är bindande och vårdnadshavare kan inte ändra sig i efterhand.

— Tidigare har vi skickat den nya skolplatsen som ett erbjudande till vårdnadshavarna, men så är det alltså inte längre, säger Malin Vangstad som är tillförordnad enhetschef för myndighetsutövning på grundskoleförvaltningen.

Eftersom önskemålen numera är bindande, kommer handläggare på grundskoleförvaltningens enhet för myndighetsutövning att kontakta de vårdnadshavare som redan har ansökt om skolbyte genom blankett och som får igenom ett skolbyte. Handläggarna kommer att fråga om vårdnadshavarna fortfarande är intresserade av ett skolbyte eller om de vill ta tillbaka eller ändra i sin ansökan.

Nuvarande regler för placering gäller

Alla skolbyten sker i mån av ledig plats. Även om politikerna i grundskolenämnden i oktober ska besluta om nya regler för skolplacering så kommer de nya reglerna i så fall att gälla från och med 1 januari 2021. Det är med andra ord de nuvarande reglerna, med absolut närhet, som kommer att gälla under skolbyten.

Tidplan för skolbyten

Vårdnadshavare kan ansöka om skolbyten med e-tjänst eller blankett under perioden 15-30 oktober. Därefter går grundskoleförvaltningens myndighetsavdelning igenom alla ansökningar för att se var det finns lediga platser och vilken eller vilka elever som har störst rätt till de platserna.

I november-december skickas besluten hem till vårdnadshavarna. Besluten skickas med post. Både de som får ett skolbyte och de som inte får det kommer att få beslut hemskickade.