Mässa för att kunna göra bra studie- och yrkesval. De digitala Gymnasiedagarna och Future skills startar tisdag 26 oktober. Då får över 16 000 högstadieelever i Göteborgsregionen träffa ett hundratal utställare under tre dagar.  Nytt för i år är att eleverna fått vara med på förberedande temaveckor för att kunna göra bra studie- och yrkesval.

Gymnasieskolor, studie- och yrkesvägledare, språkguider, flera branscher och företag samlas för Gymnasiedagarna och Future skills. Det är en digital mässa där elever, vårdnadshavare, skolpersonal och unga arbetssökande kan träffa utställarna på digitala chattar.

16 000 elever är inbokade under de tre dagarna. Utöver det har 5 600 elever och unga arbetssökande varit med på aktiviteter och pass som ordnats under två förberedande temaveckor inför mässan.

Två teman

 Första temat var “Jag och mitt gymnasieval” där eleverna bland annat fick veta mer om olika gymnasieprogram, vad deras intressen kan leda till för jobb och träffa gymnasieelever. Det andra temat var “Jag och mitt framtida jobb”. Då låg fokus på att visa arbetslivet och möjligheter i framtiden.

– Att våra elever fick träffa gymnasieelever var mycket positivt och de hade många kloka frågor som de fick svar på. Digitala studiebesök från arbetslivet uppskattas också mycket och eleverna får en större bredd av vad yrkeslivet innebär, säger Christina Lindholm, förstelärare på Frillesåsskolan årskurs 9.

Gymnasiedagarna och Future skills arrangeras av Göteborgsregionen som består av 13 kommuner som jobbar tillsammans. I år läggs särskilt stor vikt på dialog och det personliga mötet.