Unikt ”normkreativt” arbetssätt. Att upptäcka vilka normer som styr våra handlingar är inte alltid lätt, än mindre ifrågasätta och kanske gå på tvärs emot dem. Men på 34 förskoleavdelningar i Majorna-Linné kommer det att hänga diplom på väggarna, som visar att de efter nästan tre års utbildning och systematiskt arbete nu bedriver jämställdhetssäkrade verksamheter.

– ”Jag kan inte gå på fotbollsträning, för jag är inte kille!”. Sådana saker kunde man få höra tidigare, men sedan vi i personalen började utbilda oss i ett normkritiskt förhållningssätt så har barnens respekt för sig själva och varandra blivit mycket större och sammanhållningen bättre, säger Evelina Gunnarsson, förskollärare på Albotorgets förskola.

Att vara normkritisk innebär bland annat att man synliggör och ifrågasätter invanda och mer eller mindre omedvetna mönster och företeelser. Som till exempel begreppet ”normkritisk”!

76F6.jpg
– I alla våra diskussioner har vi till exempel kommit fram till att det är mer träffande att kalla det ”normkreativ”, eftersom målet ju är att stimulera varje barns aktiva och medvetna val av hur man är och vill vara, säger Evelina Gunnarsson.

Mer konkret än tidigare
Utbildningarna i Majorna-Linné drog igång hösten 2013, men spåren till det hela går längre tillbaka än så. För runt 15 år sedan fanns ett projekt i staden kallat ”Våga bryta mönster”, några år senare fanns ”Jämnt Göteborg” och strax efter skrevs det in i stadens budgetmål att alla verksamheter ska jämställdhetssäkras.

– Sedan vi började för snart tre år sedan har vi varit runt 120 personer från 34 avdelningar som har jämställdhetsfrågorna och normkreativitet som fokus på våra studiedagar och på våra arbetsplatsträffar varje månad. I höst kommer alla pedagoger ingå i nätverksgrupper för att fortsätta vårt arbete, säger förskolechefen Christina Rekstad.

Börjar med pedagogerna
Förskolläraren Evelina Gunnarsson har länge varit intresserad av jämställdhetsfrågor, men har ändå lärt sig mycket under utbildningen.

– Vi har alla våra erfarenheter och föreställningar om hur saker är och bör vara, så det är viktigt att börja med sig själv, och i det här fallet med oss pedagoger. Om vi ska ha ett bra förhållningssätt gentemot barnen så måste vi vara trygga i vår egen medvetenhet om jämställdhet, härskartekniker och allas lika värde, säger Evelina Gunnarsson.

Som inför alla förändringar har somliga medarbetare och vårdnadshavare mellan varven uttryckt en viss skepsis, och i något fall har någon förälder till och med uttryckt att ”jag vill inte att min son ska tvingas bära klänning”. Efter att personalen har förklarat vad det egentligen handlar om, och lärt sig att undvika det infekterade ordet ”genus”, så har alla varit med på tåget.

Vill undvika begränsningar
– Att arbeta för jämställdhet och normkreativitet handlar absolut inte om att förändra någon mot sin vilja, utan om att påvisa och undvika begränsningar, diskutera och visa alternativ och sedan låta individen välja sin väg själv, utan att hämmas av omgivningens förväntningar, säger Evelina Gunnarsson.

Eftersom alla barn har sina egenheter och önskemål växlar även behoven i de olika barngrupperna. I vissa behöver pedagogerna lägga tid på att stimulera fysisk aktivitet, i andra grupper kan det handla om att träna på att visa och prata om känslor.

Tillsammans har personalen på varje avdelning tagit fram en jämställdhetsplan, som uppdateras varje år och ligger till grund för utvärderingen av verksamheten. Enligt förskolechefen Christina Rekstad har man redan fått gott om bevis på arbetets betydelse.

Går inte på rutin
– Man märker ett helt annat förhållningssätt, både hos pedagogerna och hos barnen, i allt ifrån tilltal till hur man undviker att gå på rutin och istället tänker efter några extra varv när man planerar aktiviteter, köper in material, leksaker och barnböcker.

Man har även fått ta emot mycket uppskattning från föräldrarna, inte minst från de som ska välja förskola för sina små barn.

– Det blir allt vanligare att föräldrar ringer runt och frågar hur olika förskolor arbetar med just jämställdhetsperspektivet, och de brukar uppskatta att vi har en så medveten pedagogik, säger Christina Rekstad.

Diplomeringen äger rum vid en frukostceremoni på fredag 27 maj i förvaltningshuset Första Långgatan 28.

5B02.jpg

Förskollärarna och jämställdhetsombuden Jessica Jansson, Evelina Gunnarsson, Isabella Anderson och Karin Stenberg jobbar alla på förskolor som diplomerats för ”utmärkt jämställdhetsarbete”. Foto: Karolina Vikingsson