Att stärka sin egen drivkraft, jobba i projekt och bygga nätverk. Europeiska Socialfonden bidrar nu med 18,2 miljoner till projektet Growth, som ska ge gymnasieelever och vuxenstuderande i Göteborgsregionen bättre möjligheter på arbetsmarknaden.

Målet med Growth är att stärka entreprenörsandan hos eleverna. Kunskaper som är särskilt viktiga i dessa tider av varsel och uppsägningar.

– Det handlar om att se hur skolan ska kunna anpassa sig bättre efter arbetslivet. Förr utbildade man sig efter ett yrke och jobbade med det resten av livet. I dag byter man jobb flera gånger under sitt yrkesliv, säger Björn Flintberg, projektledare på GR Utbildning.

Utbildning och coachning

Tolv av medlemskommunerna inom GR, Göteborgsregionens kommunalförbund, deltar i projektet med lärarlag från både kommunala och fristående skolor.

Inom Göteborgs Stad är fem skolor med än så länge, Björn Flintberg håller dock dörren öppen för fler skolor som är intresserade.

– Vi ger nya verktyg till lärare, rektorer och studie- och yrkesvägledare och erbjuder både utbildningar och coachning för dessa grupper, säger Björn Flintberg.

Projektpengarna kommer från ESF, Europeiska Socialfonden, som har två målgrupper: personer som befinner sig utanför arbetslivet samt de som har arbete men behöver bredda sin kompetens.

Fotnot:
Growth pågår under 2009 och 2010. Från Göteborg deltar än så länge Frölundagymnasiet, NTI, Aniara, SKF tekniska gymnasium och Studium Vux.