Cirka 2.000 anställda i Göteborgs fyra nordöstra stadsdelar ska utbilda sig inom sina jobb i år och nästa år. Bergsjön har sökt och fått beviljat hela 19 miljoner kronor från Europeiska socialfonden till utbildningarna, som riktas mot lågutbildade.

– Med lågutbildade menar vi personer som gått mindre än tre år i gymnasieskola. Nu har de chansen att få behörighet inom sitt yrke och även höja kompetensen inom yrkessvenska, IT och social dokumentation, säger Tom Elchiyev, projektledare för Kompetensutveckling i Nordost.

”Behovet är större än 2.000 utbildningsplatser”

Projektet omfattar förutom Bergsjön även Gunnared, Lärjedalen och Kortedala. Utbildningarna vänder sig till personal inom administration, kök, förskola, skola, äldreomsorg och funktionshinder.

En kompetenskartläggning har gjorts bland åtta personalgrupper: Undersköterskor inom äldreomsorgen, personliga assistenter och ledsagare, habiliteringspersonal, boendestödjare, barnskötare, administrativ personal utan högskoleutbildning, elevassistenter och servicepersonal inom storhushåll.

– Här finns många lågutbildade, så behovet är större än 2.000 utbildningsinsatser och vissa personer kommer säkert att gå flera kurser. Men nu löser vi i alla fall en del av problemet, hoppas Tom Elchiyev.

Köper in utbildningar

Utbildningarna blir på både gymnasial och påbyggnadsnivå. Men det mesta av inlärandet kommer att ske på arbetsplatsen en dag i veckan i form av studiecirklar, föreläsningar, seminarier, grupparbeten eller självständigt arbete. Kurserna kostar inget för den anställde som också behåller hela lönen under utbildningen.

Alla miljonerna från Europeiska socialfonden kommer att användas för att köpa in utbildningar från olika företag, till exempel Studium och Lernia i samarbete med Vuxenutbildningsförvaltningen.

Stadskansliet har även bidragit med fem miljoner kronor vilket täcker 50 procent av vikariekostnaderna för dem som går grundutbildningar.

Teori varvas med praktik

– Det är ju ganska omfattande utbildningar och parallellt med kurserna utbildar vi handledare, som sedan ska kunna utbilda ännu fler personer. Och även handledarna behöver täckas av vikarier en dag i veckan, säger Tom Elchiyev.

Utbildningen inom vård och äldreomsorg har redan startat, enligt det så kallade AIL-konceptet (Abetsintegrerat lärande), där teori varvas med praktik och stöd från handledarna.

Dessutom planeras utbildningar för kökspersonalen enligt traditionell LPA (lärande på arbetsplatsen) samt utbildning i kost och hälsa i samarbete med Burgårdens Utbildningscentrum. Det blir också kurser i social dokumentation och interkulturell kommunikation.

Att möta över 100 nationaliteter ställer extra krav

– Nästa år lanseras det nya systemet Treseva i Göteborgs Stad, för kommunal hälso- och sjukvård. Viss personal ska utbildas av Intraservice, men nu passar vi på och förbereder våra undersköterskor på det här stora systemet, säger Tom Elchiyev.

Kurserna i interkulturell kommunikation har sin bakgrund i att det bor människor från mer än 100 olika länder i nordost. Ibland uppstår problem – rentav konflikter – i kommunikationen mellan personal och brukare eller inom personalen.

– Det ställer extra krav på vår personal att möta över 100 nationaliteter. Vi tyckte att det passade bra med en satsning på att höja personalens kommunikationskompetens och kommer att köpa in ganska många olika utbildningar för olika yrkesgrupper, säger Tom Elchiyev.