Barnen sjunger tillsammans för glädje och utveckling Barnen sjunger, dansar med sjalar och spelar instrument. Förutom glädje och rörelse utvecklas språk, kommunikation och sociala förmågor när barnen på Dragonörtsgatans förskola lär sig sånger och deltar i Lilla Allsången på Blå Stället i Angered.

– I arbetet med sångerna bygger vi självförtroende och självkänsla. Barnen får känna att de kan, säger Cristina Oskarsson, förskollärare på Dragonörtsgatans förskola.

Avdelningen Mumin är en grupp med 22 barn, de flesta med annat modersmål än svenska. Pedagogerna på Mumin har deltagit i Lilla Allsången i Angered många gånger och är positiva till arbetssättet, som hjälper dem i arbetet med barnens språkutveckling.

Barnens lärande och utveckling i centrum
I förskolan är det barnens lärande och utveckling som står i centrum.

– Vi pedagoger kommer till jobbet för att lära barnen och hjälpa dem utvecklas. Barnen vill ha roligt och för att vi ska kunna lära barnen saker måste vi väcka deras lust. Att sjunga och spela tycker de är roligt, speciellt om det är annat kreativt runt omkring, säger Cristina.

På avdelningen Mumin använder personalen olika saker för att lära ut svåra ord som finns med i sångerna. De spelar till exempel ett spel där barnen får svara på frågor kring sångerna.

– I spelet väver vi in färger, matematik och ord. Det är också ett bra sätt att lära dem svara på frågor och förbereda dem inför skolstarten, säger Cristina Oskarsson.

På konserten får barnen en upplevelse samtidigt som de är delaktiga. Pedagogerna märker att barnens språk utvecklas och att barnen växer när de känner att de kan själva.

Allsången 20 år
Personalen är med på en inspirationskväll där de lär sig sångerna av musikpedagoger och får material att arbeta med. Pedagogerna tränar sedan på sångerna tillsammans med barnen i ett par månader, innan det är dags för allsångsföreställning med Lilla Allsången.

Allsången startade 1984 i skolorna i Angered i samarbete med kulturskolan. För 20 år sedan kom verksamheten till förskolan som Lilla Allsången.

– Syftet är att lära och lyfta med skapande och musik, säger Ewa J. Kristeberg, musikpedagog. Ewa var med och startade allsången och arbetar fortfarande med att fortbilda förskolepedagogerna i Angered i musik och skapande.

Varje år deltar många av förskolorna i Angered i allsångsföreställningarna på Blå Stället. Till några föreställningar är även föräldrar välkomna. Årets föreställning är ett födelsedagskalas för Lilla Allsången som fyller 20 år. Barnen sjunger med i alla sånger de lärt sig, dansar med sjalar och ser förtjust på när musikpedagogerna har fiskedamm, bakar pannkakstårta och öppnar paket.