Den här veckans EU-toppmöte i Göteborg har än så länge inte fått så mycket uppmärksamhet. Förklaringen är enkel: Allt är på låtsas. Ändå är det ett stort arrangemang när över 200 gymnasieelever och lärare från sju europeiska länder kommer till staden för att rollspela.

Det är andra gången som Göteborg är värd för EU-rollspelet för ungdomar, Model European Council (MEC). 166 gymnasieelever från Belgien, England, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Spanien och Tyskland ska under två dagar genomföra ett ministermöte under så realistiska former som möjligt.

Tar upp klimatfrågan

Förra gången, på våren 2002, fanns det verkliga EU-toppmötet i Göteborg föregående sommar i färskt minne. Den här gången koncentreras rollspelet kring de dagsaktuella frågor som präglar den verkliga EU-politiken, under det pågående tyska ordförandeskapet.

– Klimatfrågan och frågor kring genmanipulerade växter och djur är exempel på sådant som kommer att tas upp under överläggningarna och som eleverna har haft möjlighet att förbereda sig på, berättar Ann-Marie Losenborg, internationell koordinator på Utbildningsförvaltningen och svensk samordnare för MEC.

– Men det ingår också i spelet att det kommer upp ett par, tre på förhand okända ämnen på dagordningen. Vad det blir avgörs av nyhetsrapporteringen under veckan. Trettiofyra ungdomar från sex av Göteborgs gymnasieskolor är direkt engagerade i årets upplaga av MEC, som hålls på Svenska Mässan under torsdag och fredag den här veckan.

Munkebäckselever spelar journalister

Göteborg har den här gången fått den centrala uppgiften att bemanna EU-kommissionen och det uppdraget har gått till sex elever från Polhemsgymnasiet. Ungdomar från Katrinelund, Burgården, Hvitfeldtska och Schillerska agerar ministrar i de finska, ungerska och nederländska EU-delegationerna.

Ett tiotal elever från Munkebäcksgymnasiets medieprogram spelar journalister, bland annat med uppgift att ge ut tidningar från toppmötet.

– Kommissionen är ju den institution som tillsammans med ordförandelandet har möjlighet att lägga fram förslag, så eleverna från Polhem har fått lite mer stöd under sina förberedelser, påpekar, säger Ann-Marie Losenborg.

För samtliga deltagare gäller att de bland annat har läst in sig på länder och politikområden, samt språktränat, sedan oktober förra året. Språkkraven är ganska stora. Visserligen simultantolkas plenarsammanträdena, men när delegationerna sammanträder är det engelska, tyska och franska som gäller.

”Världen kommer närmare”

Deltagarna ska behärska minst två av språken. De utländska eleverna går alla på så kallade EU-skolor i sina hemländer, det vill säga skolor för barn till tjänstemän inom EU-administrationen.

Dessa skolor har en gemensam organisation och det är inom dess ram som idén med rollspel föddes för mer än 20 år sedan. Rollspelet arrangeras varje år, men vissa år är det överläggningarna vid Europaparlamentet som utgör förebild.

Då kallas det Model European Parliament (MEP). I Sverige finns ju inga speciella EU-skolor, men Sverige blev ändå inbjudet att vara med året efter EU-toppmötet i Göteborg 2001. Förfrågan hamnade hos Göteborg Stad, som nappade på erbjudandet. Sedan dess har elever från Göteborgs gymnasier deltagit vid både i MEC och MEP på olika håll i Europa.

Staden bjuder på middag på Börsen

– De som deltar lär sig massor, både vad gäller politik, kultur och språk. Världen kommer närmare, säger Ann-Marie Losenborg.

– De lär sig också att kompromissa: Man kan ha rätt utan att få rätt. En del får också vänner för livet.

Många av de utländska eleverna bor hos värdfamiljer under Göteborgsbesöket. På fredag kväll bjuder Göteborgs Stad alla deltagare på middag på Börsen.