Under 2005 utbildades nästan 22.000 göteborgare på stadens vuxenutbildning. Jämfört med året innan är det en ökning med 900 utbildningsplatser.

Vuxenutbildningen i Göteborg växer. Av de 30.000 som förra året sökte olika vuxenutbildningar har nästan 22.000 gått igenom grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning, påbyggnadsutbildning, svenskundervisning för invandrare eller särvux.

Fler känner till vuxenutbildningen

Under året startade även nya utbildningar med särskilt fokus på individer med försörjningsstöd och arbetslösa. Bland annat kombinationsutbildningar där halvtidsstudier kombineras med arbete.

Samtidigt finns i dag en större kunskap om vuxenutbildningen. 82 procent av tillfrågade göteborgare känner nu till vuxenutbildningen jämfört med 65 procent för ett år sedan.