En chans att påverka. Fjorton frågor till de vuxna, tio till barnen. Fler är de inte, men ändå ack så viktiga att få svar på för att kunna utveckla och förbättra stadens alla förskolor. Förra året var svarsfrekvensen frustrerande låg, men när årets enkäter nu börjar skickas ut hoppas planerarna på mer engagemang.

– Vi vet ju att det finns många åsikter och synpunkter kring förskolan, nu hoppas vi bara att folk tar sig tid att skriva ner dem och påverka när de verkligen har chansen, säger Madeleine Lundstedt, planeringsledare på Stadsledningskontoret.

Förra året var det si och så med den saken. Då liksom i år var det nästan 30 000 enkäter som delades ut till förskolebarnens föräldrar, men på de kommunala förskolorna var det bara 42 procent som svarade, på de fristående skolorna var det ännu färre, 39 procent.

– Nu har vi förändrat distributionen av enkäterna och vi har kompletterat med möjligheten att fylla i den på internet för dem som föredrar det. Jag hoppas att det får fler att ta sig tid att fylla i den, för den är ett väldigt viktigt underlag i vårt arbete för att förbättra kvaliteten i förskolorna, säger Madeleine Lundstedt.

De som svarar är relativt nöjda
Frågorna berör alltifrån trivsel, trygghet och inflytande till måltider, miljö och pedagogik. De vuxna har fjorton frågor att svara på medan barn mellan tre och sex år gamla har tio frågor. De vuxna graderar sina åsikter i betygsteg mellan ett och tio, medan barnen svarar genom att ringa in ansikten vars olika glada eller sura miner bäst motsvarar deras egna känslor.

– De svar vi trots allt fick in förra året tydde på att de flesta var relativt nöjda med verksamheten på sina respektive förskolor, men vi behöver ett större svarsunderlag för att känna oss säkra på att åsikterna vi får in verkligen är representativa, säger Madeleine Lundstedt.

I år har man perioden 27 maj till 15 juni på sig att besvara enkäten.