Komvux fyller 40 år. Vid starten i Göteborg lockade vuxenutbildningen några hundra elever med siktet inställt på högskolestudier. Sedan dess har det hänt en del. I dag handlar en stor del av verksamheten om yrkesutbildningar som ska leda till jobb.

Egentligen började det lång före 1968. Redan på 50-talet fanns de populära kvällsgymnasierna som drevs i studieförbundens regi. De startades för att uppfylla de krav den kraftig expanderande arbetsmarknaden ställde på utbildad arbetskraft.

Kvinnornas utbildningsform i början

Men 1968 förstatligades verksamheten och kommunerna fick ta över verksamheten i utbyte mot att staten fortsatte att stå för lärarnas löner.

– Då handlade det i princip om teoretisk utbildning på gymnasienivå för personer som ville gå på universitetet, men saknade studentexamen, berättar Kjell Johansson som i många år arbetade som rektor och biträdande skoldirektör i Göteborgs Stad.

Han minns när de mellan 500 och 1.000 första eleverna samlades på Göteborgs högre samskola (som låg där Handelshögskolan finns i dag), Vasa läroverk (nu Schillerska gymnasiet) och Hvitfeldtska gymnasiet.

– Komvux blev till att börja med framförallt kvinnornas utbildningsform, eftersom de till skillnad från i dag generellt hade en lägre utbildningsnivå än männen. Det hängde naturligtvis samman med att många varit hemmafruar, berättar Kjell Johansson.

Stora expansioner på 70-talet

När han beskriver utvecklingen inom komvux under de 40 åren nämner han den stora expansionen på 70-talet när man genom grundvux gjorde en storsatsning på de allra lägst utbildade.

– Och i dag är det stort fokus på utbildningar som leder till anställningsbarhet, bland annat yrkesutbildningar, säger Kjell Johansson.

Kjell Johansson tycker att Göteborg alltid har varit bra på att satsa på vuxenutbildning och exemplifierar med det senaste regeringsskiftet som innebar att en tredjedel av statsstödet försvann.

– Då kompenserade kommunen det med 50 miljoner. Oavsett vilken majoritet som styrt staden har vuxenutbildningen varit prioriterad. Och det är viktigt i en industristad, fortsätter han.

Stefan Ericsson, verksamhetschef för vuxenutbildningen håller med:

– Arbetslivet i dag är så föränderligt att många måste vidareutbildas och omskolas. En av våra uppgifter blir då att möta sådana behov, säger han.

Energi och miljö kan bli nya ämnesområden

Det innebär också att komvux mer och mer vänder sig till människor som har arbete, men ändå behöver utbildning för att kunna behålla jobbet. Det kommer framöver att ställa nya krav på komvux eftersom fler kommer att arbeta och studera samtidigt. En del av lösningen är mer kvällskurser och användandet av IT för att göra studierna mer oberoende av tid och rum.

Men vad hände då med de teoretiska gymnasiekurserna i matematik, fysik, språk, samhällskunskap och annat? Jodå, de finns kvar och står i dag för drygt en tredjedel av komvux gymnasiala verksamhet.

– Det kommer att finnas både teoretiska och yrkesinriktade utbildningar framöver också. Nya ämnesområden som jag tror kommer att bli stora är energi och miljö. Och det kan handla om allt från vindkraft till livsmedel, säger Stefan Ericsson och blickar in i framtiden.

”Möter ett stort utbildningsbehov”

Komvux i Göteborgs drivs i dag till 25 procent i egen regi. Resten är utlagd på entreprenad.

Omräknat till heltidsstuderande motsvarar verksamheten 5.000 på gymnasienivå, 1.700 på grundskolenivå, 170 på eftergymnasial påbyggnadsnivå och 75 inom särvux. Men eftersom många studerar på deltid är antalet deltagare betydligt fler.

Stefan Ericsson beskriver komvux som en ganska välmående 40-åring. Och han tror att den kommer att fylla 80 år också.

– Ja, det är jag övertygad om, eftersom komvux möter ett stort utbildningsbehov hos göteborgarna, säger han.

Firar i december

Fredagen 12 december firar komvux jubileet med öppet hus och mingel på studievägledningen på Rosenlundsgatan 8. Bland annat kommer då Kjell Johansson och förvaltningschef Jan Elftorp att diskutera vuxenutbildningen i går, i dag och i morgon.

Men firandet inleds redan i slutet av nästa vecka. Den 5 december kan alla intresserade få information och studievägledning en spårvagn på Drottningtorget.