Hela 400 av de 1.100 personer som hade en integrationsplats i Göteborg förra läsåret fick någon form av anställning efteråt. Integrationsplats är en praktikplats för den som läser svenska för invandrare (SFI). Målet att ha 3.000 platser i Göteborg vid årsskiftet kommer att nås, gott och väl.

– I slutet av oktober hade vi 2.885 platser. Att få fram ytterligare 175 är inga svårigheter, säger Alexander Leiva, integrationsplatssamordnare på Vuxenutbildningen.

All SFI ska varvas med praktik

Han hoppas till och med på 4.000 platser i Göteborg, på kanske två års sikt.

– Min dröm är att de flesta företag ska erbjuda platser och på så sätt hjälpa till med integreringen. Eftersom många faktiskt kan få anställning efter praktiken försvinner deras platser ibland, så vi behöver en ganska stor buffert, säger Alexander Leiva.

Bakgrunden till det stora behovet av integrationsplatser är att i princip all SFI i Göteborg ska vara verksamhetsförlagd, det vill säga att teori varvas med praktik. Det beslutet tog kommunstyrelsen 2006, som ett led i arbetet med att bryta invandrares utanförskap, göra det lättare för dem att lära sig svenska och få ett arbete.

Idén är så bra och samverkan har fungerat

Normalt är det ganska svårt att få fram praktikplatser. Här har det lyckats mycket väl och Alexander Leiva förklarar det med att idén är så bra och att samverkan har fungerat.

– Våra coacher ute på skolorna har gjort ett bra jobb, samverkan har öppnat upp dörrar på olika nivåer och vi bemöter företagarna genom att verkligen lyssna på deras behov, säger Alexander Leiva.

Att slentrianmässigt skicka ut vem som helst till ”förvaring” på en praktikplats går inte för sig längre.

– Vi ska inte jobba på det viset, utan tillgodose företagets behov och ta vara på individens kompetens, vilja och kunnande – det är nyckeln. Då kan vi få rätt person på rätt plats och båda parter kan bli nöjda.

Bara 60 platser i Göteborgs Stad

– Företagen hoppas ju hitta en ny duktig medarbetare om de får möjlighet att prova någon under en period och för individen är det ett ypperligt tillfälle att visa vad man går för, att göra sig behövd, säger Alexander Leiva.

Nästan alla integrationsplatser erbjuds av närmare 800 privata företag och ideella organisationer, från Abbas Mattor till Önnereds Pizzeria. Ett fåtal finns på statliga arbetsplatser, men Göteborgs Stad själv har bara 60 integrationsplatser, långt ifrån målet på 500.

– Ja, det är dåligt. Men det finns många aktörer på marknaden som slåss om praktikplatser i kommunen. Nu finns planer på att samordna alla praktikplatser centralt på stadskansliet. Innan det blir verklighet försöker vi vara ute i stadsdelarna och samarbeta mer med dem, säger Alexander Leiva.

”Än har vi inte känt av krisen så mycket”

Drygt 400 av 1.100 personer fick alltså jobb efter sin praktik under läsåret hösten 2007 – våren 2008, antingen timanställningar, sommarvikariat eller fasta jobb.

– Det var alltså innan finanskrisen kom. Hur det ser ut nu vet jag inte. Men ännu har vi inte känt av krisen så mycket, bara när vi besöker företag med anknytning till Volvo – då är det svårt, säger Alexander Leiva och avslutar:

– Det viktiga är att praktiken leder till något, att man har som mål att komma ut i samhället, bli integrerad. Och så har det alltså blivit för många.