Lärstilar, konflikthantering och livskunskap. Tre aktuella ämnesområden för skolvärlden och tre programpunkter på Västsveriges största skolkonferens. Nästa vecka samlas närmare 5.000 lärare till årets stora smörgåsbord i kunskap – Mötesplats Göteborg.

”Extreme Makeover – samtidskonst som läromedel”, ”Eget ansvar – hur lätt är det?” och ”Varför klättrar de på varandra? – om förtryckarstrukturer i klassrummet” är några smakprov ur programmet.
Mötesplats Göteborg arrangeras av Göteborgs stad för fjärde året i rad inom ramen för den nationella satsningen Attraktiv skola.

Fysisk aktivitet i undervisningen

– Det är ett gyllene tillfälle att ta del av aktuell forskning och nyheter som finns inom skolan. Framförallt är det en mötesplats där lärare kan utbyta erfarenheter och ta del av hur man jobbar på andra skolor, säger Gunilla Carlsson på Skolutvecklingsenheten.

Konferensen vänder sig till pedagoger och skolledare inom förskola, grundskola och gymnasium.

Under konferensens tre dagar kan deltagarna välja mellan över 60 olika temaföreläsningar. Dessutom finns lika många kortare seminarier.

Stort intresse från förskollärare

– Lärare och rektorer har fått ge förslag på aktuella ämnen. Lärstilar, olika sätt att lära sig på, är ett sådant önskat ämnesområde. Många är också intresserade av fysisk aktivitet som en del av undervisningen, säger Gunilla Carlsson.

Pedagoger från hela landet har fått inbjudan, men tidigare konferenser visar att 75 procent av deltagarna kommer från Göteborg. De allra flesta är grundskollärare.

– Men vi märker ett allt större intresse från förskollärare. De är också snabbast på att anmäla sig. Eftersom de har färre kompetensdagar har vi lagt programpunkter om förskolan på en dag – onsdagen, säger Gunilla Carlsson.

Skolor visar upp exempel

Det digra programinnehållet är förstås huvudattraktionen. Mellan programpunkterna kan deltagarna också besöka utställarnas montrar, däribland ett antal skolor som delar med sig av goda exempel från sin egen undervisning.

Alla tre konferensdagarna inleds med en storföreläsning. Professor Gunilla Svingby är först ut på måndag morgon.

Hennes utgångspunkt är frågan: Är utmanande, upplevelsebaserat lärande en nödvändig erfarenhet för ett aktivt medborgarskap i det postmoderna samhället?

Fotnot:
Mötesplats Göteborg pågår 31 oktober – 1 november på Svenska Mässan.