Varslade och arbetslösa inom teknikbranschen ges nu chansen att fortbilda sig genom 50 nya miljoner från EU:s socialfond. Projektet Västkraft omfattar 13 olika kommuner i Göteborgsregionen. En av dem är Göteborgs Stad, där största delen av de berörda bor.

På två år ska 3.500 personer få kompetensutveckling med hjälp av de nya pengarna. Det gäller både personer som riskerar att varslas och de som redan har sagts upp från sina jobb.

Satsningen syftar bland annat till att arbetslösa ska kunna återanställas eller på sikt starta eget.

Västkraft drivs av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och är ett samverkansprojekt mellan GR, Business Region Göteborg, Arbetsförmedlingen, Unionen, Teknikföretagen, IF Metall, Trygghetsrådet och Göteborgsregionens 13 kommuner.