Mer än 5.000 lärare, rektorer och andra pedagoger har anmält sig till Mötesplats Skola 1-2 november i Göteborg. Det innebär att mer än dubbelt så många får fortbildning i GR:s regi under årets höstlov jämfört med tidigare år.

Mötesplats Skola arrangeras av GR Utbildning (Göteborgsregionens Kommunalförbund) och Svenska Mässan för första gången i år. Tidigare har GR fortbildat cirka 2.000 västsvenska lärare under höstlovet, på olika konferensanläggningar eller ute i skolorna.

– Nu försöker vi samla alla under ett tak på Svenska Mässan, vilket vi hoppas ska ge många fina synergieffekter. Det är väldigt kul att så många nappat, fast det är ett helt nytt arrangemang, säger Sofia Larsson, projektledare på GR Utbildning.

65 seminarier och 100 utställare

Hon lägger nu pussel för att passa in 65 seminarier och workshops i lagom stora lokaler, utifrån hur många som anmält sig. Och i den vidhängande mässan finns 100 utställare.

Tanken är att skapa en årlig återkommande mötesplats för fortbildning i seminarieform med anslutande utställning. I Stockholm finns redan Skolforum och vissa år har liknande mötesplatser ordnats i Malmö.

– Men Västsverige har saknat en samlad satsning. Nu ser vi att den var efterlängtad, säger Sofia Larsson.

De flesta av de mer än 5.000 anmälda kommer från GR:s 13 medlemskommuner, men också från Skaraborg, Halland och Skåne.

Mest populärt att lära mer om IT i skolan

Seminarierna tar upp ämnen som hållbart samhälle, läs- och skrivsvårigheter, lekens betydelse för barns utveckling och barns medievanor. Men framför allt handlar det om digitalt lärande, nästan hälften av seminarierna har nånting med IT i skolan att göra.

– Många kommuner ligger i startgroparna för ”en till en-program” och vill lära sig mer om hur man arbetar med en dator per elev och vad som händer när datorn på allvar kommer in i klassrummet, säger Sofia Larsson.

På Mötesplats Skola blir det också slutkonferens för GRowth, ett tvåårigt EU-projekt som handlar om hur man kan arbeta med entreprenöriellt lärande i skolan.

– Den konferensen har lockat många, liksom Skolverkets seminarier om de nya läroplanerna, säger projektledare Sofia Larsson.