Ska främja högläsning. I mars och april kommer alla barn som går i förskoleklass i Göteborg att få bilderboken Farfars mammas soffa som en gåva från Göteborgs Stad. ”Bokgåvor har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att få vuxna att läsa mer för sina barn” säger Bodil Alvarsdotter, barnbibliotekskonsulent på Stadsbiblioteket.

Handlingen i boken Farfars mammas soffa, som är skriven av Anna Bengtsson, utspelar sig i Göteborg. Läsaren får följa en soffas väg genom nittonhundratalet, från 1915 då ett ungt par köer den till sitt första hem fram till nutiden.

– Vi tyckte det var roligt att boken har en stark Göteborgskoppling. Det ges ut ganska få böcker som utspelar sig här. Att berättelsen utspelar sig under ett helt århundrade är också bra eftersom det öppnar för flera olika slags läsning – barnen lär sig om hur det var förr men det går också att dra paralleller till nutiden. Och jag tror att den är fantastisk att läsa ihop med äldre, som har egna minnen från den tid som skildras, säger Bodil Alvarsdotter.

Pjäs baserad på boken
Bokgåvan är en del av mobiliseringen Staden där vi läser för våra barn, som syftar till att öka högläsningen med målet att barns ordförråd, läslust och läsförmåga ska bli större.

Mellan den 26 mars och den 27 april kommer stadens alla förskoleklasser att tillsammans med sina lärare besöka stadsdelsbiblioteken och få sina böcker. Pedagogerna kommer också få möjlighet att fördjupa arbetet kring läsningen av boken genom att delta på en inspirationsdag på Stadsbiblioteket. På inspirationsdagen visas bland annat en teaterversion av Farfars mammas soffa, som tagits fram i samarbete med Alfons Åbergs kulturhus, teater Gapet och Teater Bataljonen.

”Kulturen kommer till barnen”
– Den hade premiär förra året och ska under våren ut på turné, framför allt i stadens mer utsatta områden. En del barn där har svårare att hänga med språkligt, så då är det bra att de får uppleva teaterföreställningen som ett komplement. Det är också många som inte har möjlighet att ta sig ut på kulturevenemang – därför är det viktigt att kulturen kommer till barnen, säger Bodil Alvarsdotter.

I samband med Volvo Ocean Race och Kulturkalaset kommer föreställningen också att visas för allmänheten. Bokgåvan och aktiviteterna i samband med denna sker i samarbete mellan Staden där vi läser för våra barn som är en del av Jämlikt Göteborg, Jubileumssatsningen 2021, Stadsbiblioteket Göteborg och Folkbiblioteket i Göteborg.