Under februari månad går Göteborgs Stad ut med en enkät till 90 000 elever och föräldrar i kommunen där de få ge sin syn på kvalitén i grundskolan. Det kan handla om allt från maten till personalen.

Det har blivit en naturlig del i kommunens arbete att lyssna på göteborgarna och deras upplevelser. Kvalitetsmätningar med så kallade balanserade styrkort används i bokslut-, budget- och planeringsarbetet. I kommunen hoppas man att göteborgarna ska märka skillnad på förskolan, i klassrummet och i dialogen med personalen.

– Jag förväntar mig något bättre betyg, även om vi redan ligger bra till här i Göteborg. Enkäterna är ett bra stöd i kommunens kvalitetsarbete och det pågår aktiviteter på många håll. Men det tar tid innan förändringar syns, säger Ingalill Ivarsson i stadsdelen Älvsborg.

Från dagis till högstadiet

Alla barn från tre års ålder i förskolan till nionde klass i grundskolan får möjlighet att svara på enkäten, vilket är nytt för i år. Erfarenheterna från förra årets undersökning bland förskolebarnen är positiva och nu finns det frågeformulär anpassade för alla åldrar. Alla förskoleföräldrar får enkäten. Grundskoleenkäten får endast ett urval föräldrar. För att barn och föräldrar ska ha fått en bild av hur det fungerar under läsåret så sker undersökningen under vårterminen.

I slutet av vårterminen av kommer enkätresultaten att presenteras via Internet på Göteborgs stads officiella webbplats. Då ska det också gå att göra jämförelser med tidigare års resultat.