Gruppträffar om föräldraskap och barns utveckling. De flesta föräldrar upplever någon gång utmaningar i vardagen och att relationerna hemma sätts på prov. I Göteborg finns ABC föräldraträffar, där det är möjligt att få stöd och hjälp i föräldrarollen. Nu i september drog träffarna igång igen, i de flesta fall digitalt till en början.

Lina Landström har gått ABC i Torslanda tillsammans med sin sambo.

ABC står för Alla Barn i Centrum och är gruppträffar om föräldraskap och barns hälsa och utveckling. Här kan föräldrar och andra viktiga vuxna få stöd och hjälp till en bättre vardag med sina barn. Träffarna är öppna för alla föräldrar i Göteborg med barn mellan tre och tolv år.

”Fem gånger mer kärlek”

Lina Landström har gått ABC i Torslanda tillsammans med sin sambo. Det var på öppna förskolan som hon först fick höra om föräldraträffarna.

– Det var mycket bråk med vår äldsta tjej som då var tre och ett halvt år. Det var svårt att få henne i säng på kvällarna och hon tyckte att det var jobbigt att få en lillebror. Livet med två små barn kan vara tufft och vi behövde tips och verktyg för att få vardagen att fungera bättre.

– På träffarna fick vi konkreta verktyg som gav jättemycket. Vi pratade till exempel om att ge fem gånger mer kärlek än tjat och tillsägelser. Men också om att ändra i vardagsrutiner, som att inte handla med barnen direkt efter förskolan, när barnen är trötta.

Möten med andra föräldrar betyder mycket

ABC-materialet har sin grund i forskning men föräldrars önskemål har också spelat in. I undersökningar av bland annat Stockholms Stad svarade många föräldrar att de framförallt ville utbyta erfarenheter med andra föräldrar. Därför läggs en stor del av tiden på samtal och diskussioner. Detta är angeläget i början av föräldraskapet och fortsätter även genom skolåren när nya utmaningar och behov uppstår.

Lina Landström vill gärna poängtera att familjerna inte behöver ha allvarliga problem för att delta i föräldraträffarna.

– Många känner att det är ett stort steg att ta hjälp. Att man gör det för att man inte klarar föräldrarollen själv. Men stödet kan innebära att man får en lättare vardag, mer roligt med sina barn. Och det är ju värt mycket!

Utbildade gruppledare leder ABC

ABC föräldraträffar leds av utbildade gruppledare som till vardags också arbetar som till exempel pedagoger i öppna förskolan, elevhälsopersonal i skolan eller föräldrastödjare i förebyggande socialtjänst.

Åse Johansson är gruppledare för ABC.

– Jag ser föräldraträffarna som ett fantastiskt forum för föräldrar och andra viktiga vuxna att mötas, utbyta erfarenheter och stötta varandra. Här kan de också plocka upp tips och kunskap från aktuell forskning, säger Åse Johansson, gruppledare för ABC.

”Vardagen har blivit bättre”

ABC-träffarna är populära och gruppledarna får ofta positiv återkoppling från deltagarna, fortsätter Åse Johansson:

– Vid utvärderingen brukar föräldrar säga att vardagen blivit bättre, med färre konflikter. Vi ser det som en stor framgång när föräldrar börjar titta på sitt eget beteende och förstår att det är där de kan göra skillnad. Att det inte är barnen de ska ändra på för att nå en förändring.

Vi hör ofta att familjerna blivit gladare och att föräldrar och barn har en bättre relation. Mindre bråk och mer kramar!

Se film om ABC med förälder: