”Ett väldigt välkommet beslut”. Eleverna i årskurs 4 - 6 på Åkeredsskolan har under våren gått på Kvibergsskolan. Orsaken är problem med fukt, mögel och ventilation som gjorde att det inte längre gick att använda Åkeredsskolans lokaler.

Nu har lokalförvaltningen bestämt att Åkeredsskolan får paviljonger till hösten. Paviljongerna kommer att ställas i närheten av skolan och kommer förhoppningsvis att användas fram tills en ny skola står klar.

– Vi är väldigt glada över den här lösningen. Vi har önskat att få paviljonger, så det här var ett väldigt välkommet beslut, säger Anna Börjesson som är tillförordnad rektor på Åkeredsskolan.

Har i vår haft skola på andra sidan staden
I höstas upplevde elever och medarbetare olika symtom i skolans lokaler. Rektorn kontaktade lokalförvaltningen som gjorde en utredning av inomhusmiljön. Utredningen visade bland annat att det fanns problem med fukt, mögel och ventilation i byggnaden.

Sedan i mars har därför elever och medarbetare i årskurs 4 – 6 haft undervisning på Kvibergsskolan. Elever och medarbetare har blivit hämtade med buss vid Åkeredsskolan varje morgon och körda tillbaka igen efter skoldagens slut.

Paviljonger under flera år
Men till hösten är det slut med det. Även om bygglov och en del annat inte är helt klart ännu, har lokalförvaltningen meddelat att de kommer att ställa upp paviljonger i närheten av skolan. Eftersom en ny skola ska byggas i Åkered, kommer paviljongerna troligtvis att användas tills den nya skolan är färdig.

– Det innebär att vi slipper problem som de vi har haft i vår. Vi är tacksamma för att vi har fått vara på Kvibergsskolan och jag vill tacka både elever, medarbetare och vårdnadshavare för hur väl de har hanterat situationen, säger tillförordnad rektor Anna Börjesson.