Intresset för att höja sina gymnasiebetyg via prövning ökar i Göteborg. Förra året sattes 2.198 betyg efter prövning, nästan 300 fler än året innan. "Vi ser ett ökat intresse. Och sedan vi införde en avgift på 500 kr för alla har det blivit fler som verkligen dyker upp till skrivningarna", säger Ann-Charlotte Havner Palmér, rektor för Prövningsenheten, som funnits i två år.

Tidigare var det gratis att läsa upp sina betyg för dem som hade IG. Det ledde till många anmälningar som inte var så noga genomtänkta – och sedan avhopp. Under 2005 var det mer än 1.000 elever som inte dök upp till prövningen.

Nästan hälften ångrade sig

– Avgiften har haft en styrande effekt. Man tänker till lite mer innan man anmäler sig, vilket vi är tacksamma för, säger Ann-Charlotte Havner Palmér.

– Lärarna måste ju förbereda prov för alla som anmäler sig och blir det avhopp står lärarna där med mycket arbete nedlagt i onödan. Lärarna får heller inte betalt för skrivningar som inte blir av.

Totalt anmälde sig 6.109 elever till betygsprövningen förra året. Av dem var 5.372 vuxna som slutat gymnasieskolan men ville bättra på sina betyg. Fast nästan hälften av de 6.109 ångrade sig av olika skäl.

Till slut betalade 2.945 personer avgiften för att göra prövning, vilket ledde till 2.198 nya betyg. Under 2005 beviljades 3.226 elever prövning, men det ledde bara till 1.915 betyg.

Vuxna förbereder sig bättre

– Trots att anmälningarna inte har blivit fler, får vi nu ut fler betyg. Genomförandegraden har höjts från 59 till 75 procent, tack vare avgiften. När det kostar pengar, lägger man ner mer tid på att förbereda sig, säger Ann-Charlotte Havner Palmér.

Av statistiken kan man inte utläsa hur många som verkligen lyckades höja sina betyg, vare sig det gäller att slippa ett IG i bagaget eller läsa upp till höga betyg för att ha chans att komma in på någon åtråvärd högskoleutbildning.

– Men mitt intryck är att många självklart höjer sina betyg, särskilt bland de vuxna. De är oftast mer motiverade än ungdomarna, som ibland överskattar sin förmåga och tror att det är hur enkelt som helst. De vuxna lägger mer tid på förberedelser och klarar sig därför bättre, säger Ann-Charlotte Havner Palmér.