I Bergsjön har andelen elever i årskurs 9 med lägst godkänt betyg i svenska, matte och engelska ökat med över sex procentenheter till 58,6 procent. Trots framgången är stadsdelen fortfarande på sista plats. Det visar den färska körning av vårens betyg som Göteborgs stads statistikgrupp låtit göra.

Totalt för hela kommunen har andelen med godkända betyg i de tre kärnämnena ökat med en dryg procentenhet till 87,3 procent. Flickorna klarar sig något bättre (88,1 procent) än pojkarna (86,6 procent). Skillnaden mellan de stadsdelar med bäst siffror och de med sämst är avgrundslik.

Bilden splittrad

I Bergsjön är det 58,6 av eleverna som klarar minst godkänt i svenska, matte och engelska, medan siffran i Askim är 97,5 procent. De stadsdelar som har lyckats bäst är förutom Bergsjön, Gunnared, Lärjedalen och Backa. Där är förbättringen mellan 4,6 och 5,5 procentenheter.

Men bilden är splittrad. Medan tretton stadsdelar har förbättrat sina resultat, sladdar de övriga åtta. Sämst har det gått för stadsdelar där många elever haft godkända betyg.

Mest kräftgång har det varit i Lundby (–6,7 procentenheter), Tynnered (–5,0 procentenheter) och Centrum (–4,4 procentenheter). När det gäller betygen i samtliga ämnen är det 72,3 procent av eleverna som klarar minst godkänt.