Allt fler lärare i Göteborg deltar i Lärarlyftet – regeringens satsning för att höja kompetensen bland lärare i grund- och gymnasieskolan. Under 2008 har skolorna i Göteborg utnyttjat 70 procent av statsbidragen.

Sedan hösten 2007 har landets skolor haft möjlighet att söka statsbidrag för akademisk fortbildning av lärare. Totalt satsar regeringen 3,6 miljarder kronor fram till 2010.

Fick trevande start

För Göteborgs del fick Lärarlyftet en trevande start eftersom kommunen inte fick information om villkor och omfattning i tid – man planerade utifrån en preliminär ram som sedan utökades.

Det innebar att knappt en tredjedel av de tilldelade resurserna utnyttjades under vårterminen 2008. Men i höst har antalet lärare som fortbildar sig ökat rejält.

Har kommit ikapp

– Jag tycker det ser väldigt bra ut, vi har kommit i kapp sedan i våras, säger Per Risholm på stadskansliet.

Det är Skolverket som ger varje kommun en samlad pott med högskolepoäng. I Göteborg har dessa poäng sedan fördelats på varje stadsdel utifrån antalet lärare.

– Preliminära siffror för 2008 visar att 89 procent av högskolepoängen för lärare i de senare årskurserna har utnyttjats. Motsvarande siffra för lärare i tidigare årskurser är 62 procent, säger Per Risholm.

En betydande kostnad för skolorna

Det innebär att 70 procent av årets tilldelade statsbidrag utnyttjas – 17 miljoner kronor av totalt 24 miljoner.

Även om staten skjuter till pengar innebär Lärarlyftet en betydande kostnad för skolorna – 30 procent av lärarens lön under studietiden betalas av arbetsgivaren. Dessutom tillkommer kostnader för vikarier.