Sveriges skolminister Ingegerd Wärnersson besöker Bredfjällsskolan/Emmahuset i Hammarkullen på onsdagen. Skolministern är intresserad av skolans pedagogiska arbetssätt. Emmahuset, som är ett projekt i Bredfjällsskolans lokaler, startade 1991 där man provar nya arbetsformer.

Skolministern har fått upp ögonen för skolan efter ett brev från skolelevernas föräldrar och efter information från Pedagogiska institutionen.

Högsta betyg

Skolans undervisning och pedagogiska arbetssätt får i brevet högsta betyg av barnens föräldrar. Många föräldrar i Hammarkullen, till exempel med planer på eget hus, stannar kvar i området endast för att barnen ska få gå kvar i skolan de tycker är så bra. De kan inte tänka sig en bättre skola för sina barn än Emmahuset.

Men samtidigt påpekar föräldrarna, i brevet som skickats till politikerna i stadsdelsnämnden, att skolan måste få nya lokaler eftersom skolmiljön är dålig. Även skolministern har fått ta del av brevet och kommer på besök just för att se det positiva som föräldrarna skrivit om.

Pedagogiskt arbete

Det pedagogiska arbetssättet utgår från läroplanens mål och varje barns behov. Varje barn kartläggs vid skolstarten och arbetet anpassas efter var och en. Skolans alla olika lärare, förskollärare, fritidspedagog, dramapedagog och grundskollärare, samverkar för att försöka ge ett sammanhang för eleverna. Det förs ständigt en levande diskussion om barn och barns lärande.

– Hur lär barn? Det är en ständig fråga. Inspirationen hämtas från filosofin om barns lärande vid Reggio Emilia: ”Ett barn har hundra språk men använder 99”, säger Monica Andersson, rektor på Bredfjällsskolan/Emmahuset.

– Vi är måna om att föräldrarna verkligen ska vara delaktiga. Det är så lätt att man bjuder in med armbågen, säger Monica Anderson.

Otrygg miljö

Skolan ligger i bottenvåningen på ett höghus och miljön runt huset är otrygg för barnen. Vid flera tillfällen har hyresgäster kastat ner saker från våningarna ovanför. Över delar av skolgården har det byggts ett skärmtak för att barnen ska kunna vistas ute utan att vara rädda.

Brev till politikerna

I brevet till Stadsdelsnämnden i Lärjedalen skriver föräldrarna bland annat:

”Utomhusmiljön är katastrofal. Ofta kommer det saker nedfarande från fönstren. Två flickor kom en rast in till sina lärare och berättade att ett barn på tionde våningen kastade prick med radiobatterier på dem. Barn och föräldrar har blivit utsatta för äggkastning.”

Men de är samtidigt oerhört nöjda:

”Emmahuset är en skola att vara stolt över för Göteborgs kommun men också en stolthet för de barn som går där.”