Älvsborgs lärare har märkt det. Älvsborgs elever har definitivt märkt det – och om inte förr har nu också elevernas föräldrar noterat att stadsdelens skolor satsar hårt och brett på datorer i utbildningen. Broschyren "Recept för framtiden" är skolchefen Anders Anderssons senaste drag för att sprida intresset för it i skolan.

– Vi har jobbat med datorer i undervisningen sedan flera år. Alla som arbetar inom skolan och förskolan har utrustats med en laptop, och i år kommer vi också att ge alla högstadieelever var sin dator, säger Anders Andersson som hämtat inspiration och intryck från många andra framgångsrika skolor. Både inom och utanför landets gränser.

Ska ge föräldrarna inblick i it-strategin

– I Falkenberg – där man ligger långt framme – säger forskarna till och med att eleverna visar generande bra resultat.

En läcker broschyr kallad ”Recept för framtiden” är Anders Anderssons senaste grepp för att även få elevernas föräldrar med på it-tåget. Att ge dem en inblick i skolans it-strategi parallellt med smakfulla bilder och recept.

– Den idén stal vi från skolförvaltningen i Umeå. Med korta texter om it, snygga bilder och lite skojiga recept hoppas vi skapa intresse för vad vi håller på med, säger Anders Andersson.

Föräldrarollen påverkas av datoriserad skola

3500 hushåll i Älvsborg med barn i skolåldern har fått broschyren med posten. Samtidigt har föräldrarna också tagit emot en inbjudan till ett informationsmöte i skolan i februari. Vid två tillfällen erbjuds det möjligheter att få ytterligare kunskap om skolans strategi kring datorernas roll i skolan.

– Då kommer vi bland annat att berätta om erfarenheterna från Falkenberg. Men vi ska också prata om hur föräldrarollen påverkas av en skola som är datoriserad. För det gör den -.det vi med säkerhet, säger Anders Andersson.