Friskolorna fortsätter att locka elever från Göteborgs kommunala grundskolor, som minskat med 2.000 elever de senaste två åren. För två år sedan gick 14,2 procent av stadens grundskolebarn i friskolor, nu är andelen 15,8 procent.

– Friskolorna ökar fortfarande medan grundskolorna minskar desto fortare, vilket bland annat beror på att årskullarna blir mindre och mindre, säger Ulf Stenfeldt vid stadskansliets grupp för utbildningsfrågor.

Han anser inte att den här utvecklingen är alarmerande för stadens skolor.

– Nej, men det är förstås ett planeringsproblem, särskilt om en ny friskola etablerar sig i närheten av kommunala skolor och lokalt blir mycket attraktiv. Då kan det bli problem i ett övergångsskede.

Väljer egna stadsdelen

Totalt går nu 40.623 elever i kommunens grundskolor och 7.726 i friskolor. Siffrorna ingår i stadskansliets elevstatistik som ska rapporteras in till Statistiska centralbyrån (SCB). Statistiken bygger på en mätning i oktober 2005.

Mätningen visar att Torslanda, Lärjedalen och Tynnered är stadens elevtätaste områden. I var och en av de tre stadsdelarna går drygt 3.000 barn i grundskola – från förskoleklass till nian.

5CE4.jpgStatistiken visar också att de allra flesta elever som går i kommunens grundskolor väljer den egna stadsdelens skolor.

Den stadsdel som har flest elever utanför de egna skolorna är Linnéstaden, där hela 413 av de 1.900 eleverna går i skolan i andra stadsdelar, främst Majorna och Centrum.

Ännu färre Göteborgsbarn väljer att gå i skolor i kommuner utanför Göteborg.

– Det handlar om en procent, en andel som håller sig stabil från år till år, konstaterar Ulf Stenfeldt.

Arabiska största modersmålet

I tabellerna kan man också utläsa att Lundby är Göteborgs mest mångkulturella stadsdel, åtminstone sett till antalet språk som berättigar till modersmålsundervisning – hela 53 stycken. Minst mångkulturellt är Styrsö, med bara tre språk.

Totalt erbjuder Göteborg undervisning i 85 olika modersmål. Arabiska är största språket med nästan 2.000 elever berättigade till undervisning.

Långt ifrån alla utnyttjar dock den möjligheten. Av 12.675 berättigade elever är det bara 7.557 som deltar i modersmålsundervisningen.

– Tyvärr är det så, trots att språket är högt prioriterat och kommunen har gjort mycket för att motivera elever och föräldrar till modersmålsundervisning, säger Ulf Stenfeldt.