Tillträder 2 april. Andreas Lökholm har utsetts till ny förvaltningsdirektör för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad. Han efterträder Jan Elftorp som gått i pension.

Andreas Lökholm har lång erfarenhet inom utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor och är för närvarande avdelningschef för arbetsmarknadsavdelningen på förvaltningen för arbetsmarknads- och vuxenutbildning. Han tillträder sin nya befattning den 2 april.