Angeredsgymnasiets dansutbildning flyttar till Schillerska gymnasiet hösten 2011. Anledningen är att dansprogrammen får allt färre sökande. Med flytten hoppas Angeredsgymnasiet kunna locka fler elever att söka sig till dansen.

Elevunderlaget har varit sviktande, och hösten 2010 startar ingen etta på estetprogrammets dansinriktning.

– Många ungdomar vill gå i en skola i centrum. Vi är en konkurrensutsatt verksamhet och vill inte eleverna komma hit får vi försöka hitta andra vägar. Schillerska har en bildinriktning idag, så genom att flytta in dansen också är tanken att utöka Schillerskas estetprofil, säger Kärstin Lyons, rektor på Angeredsgymnasiet med ansvar för yrkesdansprogrammet och det estetiska programmets dansinriktning.

– Hvitfeldtska som ju ligger nära har musikinriktningen. Utbildningsförvaltningen har sett till helheten och vill samla resurserna i ett område, fortsätter hon.

Ingen utbyggnad

Schillerska har inga danssalar, och enligt Solweig Wahlqvist, planeringsledare på utbildningsförvaltningen, finns inga tankar på någon utbyggnad av skolan för att passa dansprogrammen,

– Vi planerar att utnyttja de faciliteter som finns runt omkring. Vi kommer att hyra in oss på olika ställen för dansen, det finns ju lokaler i centrala stan.

Finns det någon tanke på att samarbeta med Svenska Balettskolan, som ju hoppas kunna bygga ut med fler danssalar?

– Det är ju inte direkt centrala stan. Jag tror inte eleverna lockas av att åka så långt.

Inväntar resultat från nationella utredningar

Det är oklart hur framtiden ser ut för balettutbildningen på gymnasienivå i Sverige. På utbildningsförvaltningen inväntar man resultatet av både Balettutredningen och gymnasieöversynen GY 2011.

Först därefter vet man vilka möjligheter som finns att behålla både yrkesdansarprogrammet och det estetiska programmets dansinriktning.

Kärstin Lyons planerar för yrkesdansare på Angeredsgymnasiet både till den kommande hösten och hösten 2011.

– Just nu ser vi inga hinder för yrkesdansarprogrammet, men sedan ska det ju passa in i den nya gymnasiestrukturen.

Solveig Wahlqvist är mer skeptisk.

– Om det blir en statlig balettskola hamnar den i Stockholm. Yrkesdansarprogrammet kommer inte att tillåtas. Jag betvivlar att man kommer att godkänna egna varianter.