Samarbete för ökad mångfald. Att företräda företag i rollen som affärsjurist, avgöra komplicerade rättsfall som domare eller utreda brott som åklagare. Det är några av de yrken som sistaårseleverna på Angeredsgymnasiet får inblick i under en rundtur i juridikens Göteborg. Syftet med samarbetet med Advokatfirman Vinge är att skapa större mångfald inom juristyrket.

– Jag har aldrig förut tänkt att jag skulle bli advokat eller åklagare, men det skulle kunna vara något. Jag hade levt väldigt bra ekonomiskt i alla fall! säger Samia Suleiman.

Hon har just anlänt till lunchrestaurangen på Advokatfirman Vinge tillsammans med sina skolkompisar. Alla sistaårselever på Angeredsgymnasiet kunde anmäla sig till temadagen och gruppen utgörs av 28 elever från fyra olika gymnasieprogram.

”Det är ett mäktigt yrke”
Under förmiddagen har de hört åklagare från Åklagarmyndigheten och domare vid Göteborgs tingsrätt berätta om sina jobb.

– Juristyrket verkar ganska brett. Man kanske börjar juristprogrammet med tanken att bli affärsjurist, men så kan det hända att du blir åklagare i slutändan. Jag har inte bestämt vad jag vill, men skulle det bli åt juristhållet så skulle jag vilja bli domare. Det är ett mäktigt yrke. De är utvalda av regeringen och kan aldrig få sparken, säger Samia Suleiman.

Zakaria Sheikh har däremot kommit fram till att juridik inte är något för honom. Inte efter att han hört en åklagare berätta hur man alltid måste se sig som en representant för sitt yrke, även utanför arbetstid.

– Man måste bete sig oavsett om man jobbar eller inte, man kan inte gå ut och göra vad som helst. Jag vill att jobbet ska vara en sak och fritiden något annat, så det är inget för mig.

Vill inspirera till att plugga juridik
Advokatfirman Vinges samarbete med Angeredsgymnasiet inleddes 2002. Syftet är att bidra till att juristkårens sammansättning bättre ska spegla hur befolkningen i stort ser ut.

En del i samarbetet är att ordna studiebesök som ett sätt att ge eleverna bättre inblick i vad en juristutbildning innebär och ger för möjligheter.

– Tanken är att väcka nyfikenhet kring högskolestudier i allmänhet och juridikstudier i synnerhet. Förutom att eleverna får veta vad en jurist gör brukar det bli allmänna frågor om att plugga på universitet – allt från studiemedel och klädkoder till hur man får kompisar och klarar sig själv på ett nytt ställe, säger Torbjörn Stenson, lärare på Angeredsgymnasiet.

Berättar om sin egen väg in i yrket
När alla har försett sig med mat är det dags för Frida Mattsson att berätta om sin väg från livet som halländsk jordbrukardotter till jobbet som advokat på Vinge.

Vägen till juristutbildningen vid Uppsala universitet gick via en musikutbildning på folkhögskola, restaurangjobb och enstaka universitetskurser. Nu är Frida Mattsson färdig jurist sedan fem år tillbaka och ägnar dagarna åt att skriva vattentäta avtal åt kunder och företräda klienter i tvister.

– Jag var inte alls intresserad av affärsjuridik på gymnasiet. Och jag har verkligen inte haft ett klart mål i livet. Men nu har jag ett jobb som jag gillar. Jag får resa en hel del, och det är kul att kunna bidra till affärs- och näringslivet i Göteborg.

Frida Mattsson avslutar med att öppna för frågor. Därefter är det dags för eleverna att kasta på sig jackorna igen för vidare färd mot konsultföretaget Semcon. Där ska de få höra en bolagsjurist berätta om hur hon jobbar.