iPad till alla i år 4-8. Redan före årsskiftet kommer alla elever i årskurs 4-8 i Angereds skolor att få en egen iPad att använda i skolan. Surfplattan ska även få följa med hem, för att göra det lättare för föräldrarna att stötta sina barn i skolarbetet.

– Vi kan se att tröskeln för att börja ta hjälp av digital teknik blir mycket lägre när man kan använda en surfplatta istället för en vanlig dator. Och det gäller för såväl elever som för lärare. Det är helt enkelt bara att trycka på startknappen och sätta igång, säger Elly Samuelsson, områdeschef inom skolan i Angered.

Mer kan läggas upp på Hjärntorget
– Och vår målsättning är att få med även föräldrarna i det här arbetet, fortsätter hon.

Satsningen innebär ett lyft när det gäller att öka elevernas möjligheter att använda digital teknik i skolarbetet. Idag används i huvudsak bärbara datorer i Angereds skolor, och då i form av klassuppsättningar som klasserna får samsas om.

– Med en iPad till varje elev blir det lättare att anpassa undervisningen utifrån varje individs behov. Samtidigt får vi nya möjligheter att göra föräldrarna mer delaktiga i barnens skolgång. Genom att föräldrarna kan följa barnens skolarbete på nära håll kan lärare och föräldrar komma närmare varandra, konstaterar Elly Samuelsson.

– Och att vi blir mer digitala i våra arbetssätt gör att mer material kan läggas upp på Hjärntorget, stadens pedagogiska it-stöd, vilket är ytterligare en positiv effekt,

Motivationshöjande och lustfyllt
Att det blir just surfplattor finns det flera olika skäl till. För samma summa som en dator får man idag nästan två surfplattor och programmen kostar en bråkdel så mycket som programmen till en dator.

– Men viktigast är att man i andra skolor kunnat se att arbetet med surfplattor är motivationshöjande och lustfyllt, säger Elly Samuelsson. Där det finns motstånd mot något i lärandesituationen som är kopplat till form och sammanhang, snarare än innehållet i sig, är surfplattan en suverän ingång i att hitta lusten till lärandet, säger Elly Samuelsson.

– I flera stadsdelsförvaltningar i Göteborg får elever egen dator och i några skolor har det gjorts satsningar på iPad men vår satsning här i Angered är sannolikt den största hittills, säger Ronny Gustavsson, utvecklingsledare för it i Angered.