Kunskap och organisation är nyckeln. Hallå där Charlotte Persson som är samordnare för Angeredsgymnasiets sex- och samlevnadsundervisning! Du är en av talarna när Göteborgs Stad ordnar en konferens den 29 september för att höja lärarnas kompetens inom sex- och samlevnad.

Enligt Skolinspektionen är Angeredsgymnasiet en av få skolor som gör ett bra jobb med sex-och samlevnadsundervisningen.

Hur jobbar ni?
– Vi har tagit ett helhetsgrepp och bildat ett sex- och samlevnadsteam med sju personer ur skolans personal. De undervisar alla våra elever utifrån en genomarbetad plan med tydliga målsättningar. Ämnet finns också integrerat i övrig undervisning. Medlemmarna i teamet bytts ut regelbundet och det betyder att många av skolans personal får med sig en kunskap som de kan använda i sin ordinarie verksamhet. Och kunskap behövs.

Varför då?
– Vid Skolinspektionens senaste granskning framgick det att väldigt många lärare överlag fortfarande är obekväma med att prata om sex och samlevnad. Det finns även en föråldrad bild av att ämnet endast berör det strikt biologiska. Det finns med andra ord ett stort kunskapsbehov att fylla.

Hur ser sex och samlevnadsundervisningens uppdrag ut idag?
Enligt läroplanen är det ett ämne som i stor utsträckning ska handla om likabehandling och relationer. Ämnet ska belysa normer, genus, hbtq, nätetik, vikten av att sätta gränser och känslor. I slutändan handlar det om att lära sig respektera varandra och låta alla får vara den de är.

Hur ska man gå tillväga för att få en bra sex- och samlevnadsundervisning?
– Det krävs ett samarbete mellan rektor, elevhälsa och lärare. Det är viktigt att en person utses som ansvarig för sex- och samlevnadsundervisningen. Ofta hänger ämnet på om det finns en eldsjäl i skolan eller inte. Så kan man inte skapa kontinuitet och kvalitet i undervisningen. Det behövs även att man närmar sig ämnet så som man gör med andra skolämnen och utgår ifrån årshjulet, inte bara ordnar en enskild föreläsning eller ett projekt. Det kräver målsättning, handlingsplan och utvärdering.

– Dessutom ska ämnet finnas som en självklar del i andra. I religionen kan man till exempel prata om äktenskap och rätten att själv välja partner, i idrott- och hälsa om homofoni inom idrotten och i samhällskunskapen om män och kvinnors olika lönenivåer. Det här kräver ofta nya verktyg och vidareutbildning.

Vilken respons har er sex- och samlevnadsundervisning fått av eleverna?
– Vi märker att det finns ett jättestort behov hos unga att prata om känslor, relationer, sexualitet, normer och jämlikhet. När de själva får välja inriktning på sitt arbete bli det ofta sex- och samlevnad. Vi möter ett enormt engagemang och kunskapstörst.