Många hemma med symtom. Sedan vårterminen började för drygt en vecka sedan är många elever och medarbetare hemma på grund av sjukdom. Andelen med konstaterad covid-19 har ökat, men framför allt beror frånvaron på att medarbetare är hemma när de har symptom.

Detta gör att läget är ansträngt på skolorna. Frånvaron gäller medarbetare inom alla yrken i förvaltningen. I de verksamheter som måste ha medarbetarna på plats, som till exempel undervisning, måltid och lokalvård är behovet av vikarier mycket stort.

Rekryterar nya vikarier

Beställningarna till förvaltningens bemanningsenhet har ökat och därför rekryterar förvaltningen nu nya vikarier löpande. I dagsläget tillsätter man 65 – 80 procent av beställningarna som kommer in från skolorna.

– Jag har sedan terminen startade fattat 23 beslut om distansundervisning eller stängning. Just nu berörs 48 klasser, av de totalt ungefär 2 500 klasser vi har inom grundskoleförvaltningens skolor, förklarar Bengt Randén, grundskoledirektör.

– De flesta beslut gäller i ungefär tre dagar. Besluten har gällt både att begränsa smittspridning hos elever eller att medarbetare har saknats för att bedriva verksamhet.

”Skolledningarna prioriterar verksamhet för de yngsta”

Västra Götalandsregionens nya rekommendationer när det gäller testning för covid-19 betyder att rektorer och biträdande rektorer ska fortsätta att informera om att det finns smitta, men de ska inte längre dela ut gurgeltest. Medarbetare och elever som har symptom som kan vara covid-19 ska fortsätta att testa sig och stanna hemma.

– Förvaltningens prioritering är att säkerställa att eleverna får lagstadgade undervisning och undervisning i fritidshem. Det gör att skolledningarna prioriterar verksamhet för de yngsta årskurserna, grundsärskolan och SU-grupper. Det gör att till exempel elever i högstadiet är de som i första hand får distansundervisning, säger Bengt Randén.

Förvaltningens arbetsgrupp för covid-19 finns tillgänglig för att ge stöd till skolorna i olika frågor, samt har dialog med Smittskydd inom Västra Götalandsregionen.