Pilotprojekt för ökade jobbchanser. När elever från fyra utvalda skolor i Göteborg får sitt schema i höst står det Arbetsmarknadskunskap på. ”Vi vill rusta dem inför gymnasievalet och framtiden”, säger Jennifer Hankins, teamledare för projekt på Hisingen.

Hur söker man ett jobb och vad ska man ha på sig på en jobbintervju? Vilken utbildning krävs för ett visst yrke och hur skriver man ett CV? Det är några av frågorna som niorna på Skälltorpsskolan, Toleredskolan, Frölundaskolan och Tynneredskolan kommer att få svar på i höst. De ingår alla i ett pilotprojekt med Arbetsmarknadskunskap på schemat.

Har en begränsad bild av arbetsmarknaden
Det nya skolämnet handlar om att ge eleverna kunskap om hur vägen till ett jobb kan se ut. Men också om att bredda och nyansera deras bild av arbetsmarknaden.

– Vi har gjort en förstudie till projektet och det visade sig att eleverna många gånger har en orealistisk eller begränsad bild av arbetsmarknaden.

De flesta vet att man kan bli till exempel läkare eller advokat. Men om du inte vill eller kan bli något av de yrken du känner till finns det en risk att du upplever att arbetsmarknaden inte har en plats för dig.

Vill ingjuta hoppAtt kunna definiera och stärka sina egenskaper och kompetenser för att hitta sin inriktning är därför en viktig del av ämnet.

En del av ett större projekt
– I grund och botten handlar det om att vi vill stärka eleverna, hjälpa dem att se möjligheter och känna framtidshopp. Så de blir motiverade att studera vidare och sedan kan komma ut på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadskunskap på schemat är en del av ett större projekt som går under namnet Hikikomori. Huvudsyftet med det är att individuellt och i tvärprofessionella team stötta elever som har hög frånvaro, är på väg eller redan har hoppat av skolan.

Projektet med arbetsmarknadskunskap på schemat är ett samarbete mellan fyra olika stadsdelsförvaltningar och Arbetsförmedlingen.