Populäraste kommunala gymnasieskolan är Polhem. Hit är det nästan två sökande per plats. Även på Katrinelundsgymnasiet och Motorbranschens Tekniska Gymnasium är trycket stort. Det visar de första preliminära siffrorna från årets gymnasieval.

Söktrycket till Göteborgs gymnasieskolor har ökat något jämfört med 2006. De flesta Göteborgsungdomar väljer att söka i den egna hemkommunen eller till någon av de fristående skolorna. Endast tio procent hoppas på att få plats i en gymnasieskola i någon annan kommun.

Bernadottegymnasiets specialprogram populärast

Av de nationella programmen är det samhälls- och naturprogrammen som får flest sökande.

Den i särklass populäraste utbildningen är Bernadottegymnasiets specialutformade utbildning för yrken inom polisen, tullverket, kustbevakningen, räddningstjänsten eller försvarsmakten. Drygt 15 sökande finns här per plats.

De preliminära intagningssiffrorna finns på länken till Indranet nedan.