Färre har överklagat. Efter 2020 års skolplacering gjorde grundskoleförvaltningen flera förändringar utifrån den interna och externa utvärdering som gav ett antal rekommendationer och förändringsförslag. Nu har grundskoleförvaltningen utvärderat skolplacering 2021.

Läs rapporten: Utvärdering skolplaceringsprocessen 2021

— Vi är nöjda med 2021 år skolplacering. Andelen elever som fick något av sina önskemål visar en tydlig ökning. Att det skett en klar förbättring visar även antalet överklaganden och skolbytesansökningar som sjunkit i jämförelse med 2020, säger Malin Vangstad, enhetschef för myndighetsutövning vid grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad.

Digital skolkarta

Några av förändringarna inför det här årets skolplacering var tydligare regler, bättre samarbete med friskolor och en medborgardialog med stadens invånare. Skolornas kapacitet, det vill säga hur många elever som varje skola kan ta emot, bestämdes tidigare.

Grundskoleförvaltningen genomförde också mer och anpassad kommunikation, både internt inom förvaltningen och till vårdnadshavare och allmänheten. Ett exempel är att dela ut skolkartan till vårdnadshavare så att de lätt kunde hitta vilka skolor som ligger närmast hemmet.

— Vi tittar nu på fler möjliga förbättringar. Vi vet att vi inte kan göra alla vårdnadshavare nöjda men skolplaceringarna ska vara rättssäkra och arbetet effektivt, säger Malin Vangstad.

Färre överklaganden och ansökningar om skolbyte

Totalt placerades 9194 barn. Andelen samtal till Göteborgs Stads kontaktcenter sjönk med 26 procent och antalet överklaganden minskade med 71 procent.

Av de elever som önskade skola fick 95 procent något av sina önskemål, jämfört med 87 procent året innan.