Projektering inom kort. I hård konkurrens vann den Stockholmsbaserade arkitektbyrån Tengbomgruppen tävlingen om den nya Grevegårdsskolan i Tynnered. Projekteringen kommer snart att påbörjas.

Elva arkitektkontor hade lämnat in förslag till tävlingen om den skola och förskola som ska ersätta den gamla Grevegårdsskolan i Tynnered. Tävlingen utlystes under 2013 av lokalförvaltningen i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Förslagen bedömdes utifrån fem områden: trafiklösning och logistik, byggnadsetapper, verksamhetssamband, gestaltning av skola respektive förskola samt utemiljö.
Tengbomgruppens förslag ”Mångsida” ansågs uppfylla de fem områdena bäst.

I juryns motivering heter det: ”Ett förslag med en stark, bärande idé. Idén är väl genomförd och ger en tydligt avläsbar struktur med fina uterum, goda samband såväl inom bygganden som mellan ute och inne. Förslaget visar en välkomnande entré som inbjuder stadsdelens invånare både under och efter skoltid. Den föreslagna strukturen, medger vidareutveckling och förändringar under det fortsatta arbetet med att utforma skolan till en kreativ, modern och hållbar skola som blir en tillgång i området.”