Tvåspråkigt lärande. I höst startar Askimsskolan tvåspråkig undervisning i finska och svenska för årskurserna F–6. Det blir så kallad integrerad tvåspråkig undervisning, vilket innebär att minst hälften av undervisningen i teoretiska ämnen som NO/SO, historia och matematik kommer att ges på både svenska och finska.

Det finns flera olika anledningar till att Göteborgs Stad genomför denna satsning, berättar Anders Andrén, utbildningschef i Göteborgs grundskoleförvaltning med ansvar för Askimskolan.

Har saknats sedan 2017
– Finska är ett av de nationella minoritetsspråken, och Göteborg är dessutom finskt förvaltningsområde vilket innebär att vi har gjort ett moraliskt åtagande att värna och revitalisera det finska språket. För några år sedan inkom dessutom ett medborgarförslag om att vi skulle starta tvåspråkig undervisning, säger han.

Tvåspråkig undervisning bedrevs tidigare av en friskola, men då skolan lades ner 2016 uppstod ett tomrum. Men nu har alltså finskspråkiga barn återigen möjlighet att få undervisning på sitt modersmål.

Ansökan i maj
Upplägget kommer vara att de finskspråkiga elever placeras i ”vanliga” svenskspråkiga klasser som delas upp vid vissa lektioner. Hur stor del av undervisningen som får bedrivas på ett annat språk än svenska regleras av lagstiftningen, och enligt Anders Andrén kommer andelen finsk undervisning vara högst i de lägre årskurserna.

Den som vill ansöka om en plats med tvåspråkig undervisning för sitt barn kan göra det under skolbytesperioden den 1–15 maj. Det finns inga förkunskapskrav utan alla som känner att de tillhör den sverigefinska minoriteten kan ansöka.

Fler skolor kan bli tvåspråkiga
– Vi vet ju inte ännu hur många vårdnadshavare och elever som är intresserade utan det är först efter omvalsperioden som vår rektor kommer kunna rekrytera lärare med rätt kompetens, säger Anders Andrén.

Framöver utreder Göteborgs Stad möjligheten att starta tvåspråkiga klasser på fler skolor – bland annat Kvibergsskolan som just nu håller på att byggas.

Att Göteborgs Stad är en del av det finska förvaltningsområdet innebär att kommunen tagit på sig ett särskilt ansvar för att bland annat ge förskola och äldreomsorg på finska. Att ge elever möjlighet att utveckla en sverigefinsk identitet och använda det finska språket även i grundskola förbättrar barns rättigheter ytterligare.