Samhällsinformatör Manel Saidi provar Integrationscentrum Göteborgs utbildningsmaterial om samhällsfrågor på en grupp asylsökande. Foto: Jakob Sandahl

Projekt i Göteborg tar fram utbildningsmetod. Hur fungerar sjukvården? Vad förväntas av mig i det här landet? Asylsökande har ofta många frågor. Nu ska de som möter dessa människor få hjälp att ge bra svar genom ett projekt på Integrationscentrum Göteborg.

Personer som fått uppehållstillstånd i Sverige har rätt till 60 timmars samhällsorientering. Då går man igenom grunderna i det svenska samhället och hur det fungerar. Men i och med att asylprocessen ofta drar ut på tiden, kan personerna vara i Sverige ganska lång tid utan att få ta del av den här formationen på ett organiserat sätt.

Ofta är det frivilliga och ideella insatser som får svara på frågorna och funderingarna, och det är här det nu ska ges stöd.

– Som asylsökande har du ofta frågor och funderingar om hur samhället fungerar, var du ska vända dig och vad som förväntas av dig. Det möter vi, och det berättar de organisationer som i sin verksamhet möter asylsökande. Därför håller vi på att ta fram en utbildningsmetod riktad mot just den här gruppen, de som söker asyl men ännu inte fått uppehållstillstånd, säger Jakob Sandahl, utvecklingsledare på Integrationscentrum Göteborg.

Diskussion och reflektion
Arbetsgruppen på integrationscentrum började med en förstudie för att ta reda på vilken information de asylsökande efterfrågar. Det visade sig framförallt vara frågor om demokrati och jämlikhet, barn och familj samt arbete och utbildning – och om själva asylprocessen.

Med dessa frågor som utgångspunkt utvecklas nu en metod som bygger mycket på diskussion och reflektion. Informationen är inte lika faktaorienterad som i 60-timmarskursen för de som redan fått uppehållstillstånd.

– Vi vill stärka deltagarna, så att de vet ungefär vad som förväntas av dem, vilka rättigheter, skyldigheter och möjligheter de har. Vi tror det kan påskynda integrationen och dessutom ge en bra grund och förförståelse inför kommande utbildningar, säger Jakob Sandahl.

Stöd i arbetet med asylsökande
Under året testas metoden och ämnena på ett 20-tal olika grupper av asylsökande och till årsskiftet 2019/2020 ska det finnas ett färdigt utbildningsmaterial samt en rapport om hur arbetet har gått till.

Materialet vänder sig i första hand till föreningar och organisationer för att stödja dem i arbete med asylsökande. Det kommer att spridas nationellt och finnas tillgängligt på www.informationsverige.se som är länsstyrelsernas gemensamma webbplats med information för den som söker asyl eller just fått uppehållstillstånd. Det är också Länsstyrelsen som finansierar utvecklingsprojektet i Göteborg.

– Både de asylsökande och samhället har mycket att vinna på att samhällsinformationen når den här gruppen tidigt och att den är rätt anpassad och kvalitetssäkrad, säger Jakob Sandahl.