”Hur svårt kan det vara att styra och leda skolan?” Alla vet hur man bäst leder och styr skolan, åtminstone kan det låta så i skoldebatten. Inte sällan ställs det krav på ökat ansvarstagande för skolan. Grundskoledirektör Bengt Randén och Hovåsskolans rektor Carolin Juneberg samtalar om modet att vara ledare, kommunikativt ledarskap och utmaningarna i skolledarens uppdrag i ett föränderligt samhälle med ökande krav på vad skolan förväntas lösa. Carolin Juneberg var en av finalisterna i ”årets ledare” på Framtidsgalan 2019.

Lyssna på samtalet i podden ”Skolverkstan” här

 Att leda skolan idag kräver mod, uthållighet och kollegialt samarbete och tillit, det är både Bengt Randén och Carolin Juneberg överens om.

– Rektorernas ledning av skolutveckling är absolut avgörande för framgång för att vi ska lyckas med såväl kompetensförsörjning som att höja kvaliteten i utbildningen och öka likvärdigheten mellan skolorna i Göteborg, menar grundskoledirektör Bengt Randén.

– Det handlar väldigt mycket om kommunikation. Att vi gör det vi har sagt vi ska göra, att vi är tydliga med vad vi ska göra, feedback, beröm, återkoppling, transparens, att det inte är några dolda agendor men också om att laga efter läge. Göra det bästa med de förutsättningar som finns, förklarar rektor Caroline Juneberg.

Utmaningar som kräver mod
Bengt Randén lyfter utmaningarna med likvärdigheten mellan skolorna i Göteborg där vissa skolor har drygt 20 procents måluppfyllnad och i andra så är måluppfyllnaden nästan 100 procent och vad detta kräver av ledarskapet. Här finns utmaningar med att leda på varje enskild skola men även vad gäller att leda en förvaltning och det politiska ledarskapet. Modiga beslut behövs på alla nivåer för att åstadkomma undervisning med hög kvalitet för alla elever i framtidens skola.

– Jag tycker tillit är väldigt viktigt. Att man hyser tillit till skolan. Att man har respekt för den. Vi befinner oss i ett samhällsklimat som är lite olustig ibland. Där tänker jag att man måste vara väldigt tryggt i sina värderingar och stå upp för alla elevers lika värde när folk kan ha åsikter. Alla elever har rätt att gå på en bra skola, resonerar Carolin Juneberg.