Varför finns det coca-colaburkar i Botswanas hyddväggar? Klass 8A1 på Nya Lundenskolan är en av landets bästa åttondeklasser på att svara på den frågan. Efter att ha vunnit Teknikåttans regionfinal får de nu representera Göteborg vid riksfinalen i Lund den 22 maj.

”Konstruera en apparat som manövreras från två meters håll och som plockar upp bollar från en planka och lägger dem i ett kärl.” Det var den praktiska grunduppgiften vid regionfinalen i den landsomfattande tävlingen Teknikåttan.

Klass 8A1 vid Nya Lundenskolan klarade den uppgiften, liksom de teoretiska frågorna, galant.

Profilklass med extra matte och NO

– Det är en rolig tävling som stämmer väl överens med vår undervisning, där vi fokuserar på de naturorienterande ämnenas tillämpning och där vi diskuterar olika problem och sätter dem i sitt sammanhang, säger klassens lärare i biologi och kemi, Eva Södergren.

Klass 8A1 är en så kallad profilklass, med 120 minuter extra matematik och NO-ämnen i veckan.

– Det är absolut ingen elitklass med speciellt utvalda elever, utan helt vanliga elever som bara är extra intresserade av naturorienterande ämnen, säger Eva Södergren.

Kluriga uppgifter om vardagsnära ting

Tävlingen Teknikåttan är öppen för alla landets klasser i årskurs åtta och syftar till att stimulera deras fantasi, kreativitet och uppfinningsförmåga, och väcka intresset för naturvetenskap och teknik genom kluriga uppgifter som relaterar till vardagsnära ting.

Tävlingen avgörs först i tolv regionfinaler, där Chalmers ansvarar för tävlingarna i Göteborgsregionen.

Finalen för Teknikåttan 2008 äger rum i Lund 22 maj.