Säkrar elevernas integritet enligt Personuppgiftslagen. Göteborgs Stad har i dagarna tecknat ett nytt avtal med Google om hanteringen av skolelevers personuppgifter. Avtalet lär inte bara bli vägledande för andra kommuner, utan öppnar också upp för en både modernare och billigare undervisning i Göteborg.

– Med det här avtalet har vi fått tydliga, juridiska garantier från Google att när eleverna använder deras så kallade molntjänster blir deras användardata korrekt och säkert behandlade. Precis som Datainspektionen har efterlyst, med hänvisning till Personuppgiftslagen, PuL, säger Lars Hermansson, avdelningschef på utbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad.

Avtalet är ett av de första i sitt slag som tecknas och följs med intresse från många håll runt om i Sverige. Molntjänsterna, där användarna kopplar upp sig och arbetar gentemot en lagringsplats som ligger på webben som rymmer en rad olika appar och program, blir allt vanligare, men de innebär också en potentiell säkerhetsrisk.

Enligt svenska och många andra länders lagar är det varje kommun som är ansvarig för att garantera skolelevers integritet och säkerhet när de arbetar med IT. När man då flyttar ut användandet till en annan aktör, i det här fallet Google, måste kommunen skriva ett avtal där man fastslår reglerna för vad aktören får och inte får göra med personuppgifterna. Ett avtal vars korrekta juridiska namn lyder ”personuppgiftsbiträdesavtal”.

Stor pedagogisk potential
– Med det här avtalet i hamn blir det från och med nu tillåtet för de skolor och förvaltningar i Göteborgs Stad som så önskar att börja använda sig av alla funktioner som ryms inom Google Apps for Education, GAFE. Tidigare har det bara, sedan tre år tillbaka, varit e-posten som varit okej, säger Lars Hermansson, som nu ser framför sig hur den reklam- och avgiftsfria tjänsten kan hjälpa till att utveckla undervisningen.

Visserligen har hittills bara 300 elever i Göteborg ingått i ett kortvarigt försök att använda GAFE fullt ut, så det går inte riktigt att utvärdera den fulla pedagogiska effekten, men enligt Lars Hermansson finns det definitivt en stor potential.

– Inte minst vad gäller så kallat formativt lärande och formativ bedömning, som bygger på att lärare och elever arbetar aktivt med sitt material under skapandeprocessen, istället för som man ofta gjorde förr, bara bedöma det färdiga resultatet. Med GAFE kan till exempel flera personer arbeta samtidigt i samma dokument, och det möjliggör helt andra arbetssätt, säger Lars Hermansson.

Öppnar för billigare datorer
Hur många av stadens skolor och förvaltningar som till slut väljer att använda GAFE återstår att se, det är ingenting som över huvud taget behandlas i det tecknade avtalet, men klart är att det på sikt kan innebära en besparing för Göteborgs Stads skolor.

– Systemet innehåller bland annat 30 GB fri datalagring för alla användare och möjliggör också användandet av Chromebooks, som är en snabbstartad dator med lägre inköps- och driftskostnader än andra jämförbara bärbara datorer och surfplattor, säger Lars Hermansson.