Drygt 150 personer kom till invigningen av Family Learning Center på Erikslundsskolan i Backa. Family Learning skall bli en lärande miljö och en mötesplats för både vuxna och barn. Det ska drivas gemensamt av Backa stadsdelsförvaltning och Studieförbundet Vuxenskolan.

Det bjöds på både uppträdanden och aktiviteter, bland annat Breakdance, Vikingarnas paradorkester med drillflickor, tipspromenad och pröva på.

– Men framför allt var det en dag där vi kunde visa upp vilka möjligheter som finns och fånga upp intresset hos besökarna, säger Kent Turnefelt, chef för Kultur, Fritid, Information i Backa.

Mötesplats över generationsgränser

Tanken med Family Learning Center är att skapa en mötesplats där människor kan träffas och skapa något tillsammans över generationsgränserna. Barn skall få visa vuxna vad och hur de lär sig.

Föräldrar får vägledning på vad sätt man kan använda närmiljön som resurs i lärandet. Det kan gälla till exempel bibliotek och museer men också arbetsplatser. Far- och morföräldrar kanske inser att det är dags att lära sig datorer så det vet vad barnbarnet gör.

Människor ur alla samhällsklasser och åldrar skall få möjlighet att upptäcka nya intressen och förmågor. Alla skall vara välkomna.

Idé från England

Målet är att lärandet skall vara en del av vardagen. Family Learning är också en andra chans för vuxna att komma tillbaks till lärandet och samhällsgemenskapen.

Inspiration och idéer till Family Learning Center i Backa har hämtats från England.
I Storbritannien startades organisationen Campaign for Learning 1995.

Utgångspunkten var att man ville hjälpa människor som har luckor i sin skolgång och bristande kunskaper i basämnen såsom matte och engelska.

Familjen en lärande miljö

En undersökning som gjordes i Storbritannien 1998 visade att familjen och arbetsplatsen är de två platser där lärande sker i stor utsträckning.

57 procent av allt lärande äger rum i hemmet och 43 procent sker på arbetsplatsen.
Familjen är en lärande miljö. Familjen är också barnens första och viktigaste lärare.

Campaign for Learning valde som metod att skapa tillfällen för lärande i familjen, i samhället, på arbetsplatser och skolor. I England genomförs numer nationella kampanjer i samverkan med flera organisationer, skolor och universitet.

Ska ses som långsiktig process

Susan Parsons, chef för Campaign for Learning i England var inbjuden till invigningen av Family Learning i Backa. Med sina erfarenheter från England lovordade hon arbetet i Backa.

Men hon poängterade att arbetet med Family Learning är en process som kan ta lång tid så därför måste man arbeta långsiktigt. Rom byggdes inte på en dag.

Under fredagen höll hon ett föredrag om arbetet med Campaign for Learning i Storbritannien för medarbetare som kommer att arbeta med projektet i Backa.